Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej <br> Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Na naszej stronie, znajdą Państwo informacje o podejmowanych przez nas zadaniach, formach udzielanej pomocy i warunkach ich przyznawania oraz aktualnych wydarzeniach

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOG w Klubie Integracji  Społecznej11 sierpień 2022

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
PSYCHOLOG (1 etat)
w Klubie Integracji  Społecznej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa będzie należało między innymi:

 • udzielanie pomocy psychologicznej mieszkańcom Dzielnicy Bemowo korzystającym z oferty Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy;
 • prowadzenie i współprowadzenie zajęć grupowych, w tym warsztatów, spotkań edukacyjnych i grup wsparcia dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo będących uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz uchodźców z Ukrainy;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej;
 • ...
Czytaj więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gotowych kompletów posiłków09 sierpień 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gotowych kompletów posiłków składających się z zestawu cateringowego (śniadanie + obiad) na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do obiektu przy Al. Jana Pawła II 23 w Warszawie w okresie 1 września 2022 do dnia 30 września 2022

Czytaj więcej...
atrium001sPunkt pobytowy dla uchodźców z Ukrainy08 sierpień 2022

Ośodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo prowadzi na terenie Warszawy Punkt Pobytu Tymczasowego dla uchodźców z Ukrainy. W obiekcie oprócz miejsc noclegowych zorganizowaliśmy dostawę ciepłych posiłków co najmniej dwa razy dziennie, zaplecze gastronomiczne do przygotowywania własnych posiłków oraz węzły sanitarne. Mieszkańcom Punktu zapewniamy wsparcie psychologiczne, udzielamy pomocy w podjęciu pracy oraz pomagamy w zapisaniu dzieci do szkół. Dla dzieci organizujemy zajęcia rozwijające ich talenty. Wszytkim, którzy do nas trafią staramy się pomóc odnaleźć się w tej trudnej dla nich sytuacji.

Czytaj więcej...
Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 202204 sierpień 2022

Od dnia 1 sierpnia 2022 rok rozpoczął się nabór wniosków w sprawie wsparcia dziennego w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/opieka-wytchnieniowa-w-formie-wsparcia-dziennego-i-calodobowego-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022.

Czytaj więcej...
Nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY11 lipiec 2022

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego będzie należało między innymi:

 • rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania, w tym w rodzinach pochodzących z Ukrainy;
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie wniosków wraz z przewidzianą przepisami prawa dokumentacją dot. danego świadczenia;
 • opracowywanie indywidualnych planów pomocy;
 • opracowywanie uzasadnień decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej;
 • wnioskowanie w zakresie prawa do...
Czytaj więcej...
logo OWdS finalZaproszenie do skorzystania z oferty pierwszego na Bemowie Domu Aktywnego Seniora08 lipiec 2022

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

działający w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
zaprasza do skorzystania z oferty pierwszego na Bemowie
Domu Aktywnego Seniora

Nasz Dom przy ul. Lazurowej 14 przeznaczony jest dla mieszkańców Bemowa w wieku emerytalnym, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.Zapraszamy osoby:

 • samotne lub osamotnione w rodzinie
 • o niskich dochodach
 • mieszkające w trudnych warunkach lokalowych
 • zagrożone przemocą
 • mające trudność w przygotowaniu ciepłego posiłku

Oferujemy między innymi:

 • pomoc psychologiczną
 • pomoc socjalną
 • pomoc medyczną
 • zbilansowane posiłki

Ponadto ciekawe zajęcia i warsztaty:

 • terapeutyczne
 • ruchowo-sportowe
 • edukacyjne
 • aktywizujące, integracyjne
 • wyjścia kulturalne i wycieczki

Dom Aktywnego Seniora będzie czynny...

Czytaj więcej...
Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gotowych kompletów posiłków składających się z zestawu cateringowego (śniadanie + obiad)07 lipiec 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gotowych kompletów posiłków składających się z zestawu cateringowego (śniadanie + obiad) na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do obiektu przy Al. Jana Pawła II 23 w Warszawie w okresie 1 sierpnia 2022 do dnia 31 sierpnia 2022.

Czytaj więcej...
nabór na wolne stanowisko - Kierowca (1 etat)21 czerwiec 2022

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierowca  (1 etat)
w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierowcy  OWiRON należy:   

 • transport uczestników OWiRON na trasie: dom-OWiRON, OWiRON-dom;  
 • transport uczestników OWiRON podczas realizacji programów terapeutycznych w zakresie: wycieczek, imprez sportowych, spektakli teatralnych, wyjazdów do kina;
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników i estetykę pojazdu;
 • dbanie o stan techniczny pojazdu: przeglądy, konserwacja, drobne naprawy, mycie  i czyszczenie wnętrza samochodu;
 • obsługa zaopatrzenia w zakresie transportu oraz...
Czytaj więcej...
Nabór na wolne stanowisko ASYSTENT RODZINY w Klubie Integracji Społecznej 20 czerwiec 2022

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa|
ogłasza nabór na wolne stanowisko
ASYSTENT RODZINY w Klubie Integracji Społecznej

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należała praca na rzecz rodzin uchodźców z Ukrainy przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447):

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku...
Czytaj więcej...
Nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOG (1 etat) w Klubie Integracji Społecznej 20 czerwiec 2022

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul.
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
PSYCHOLOG (1 etat)
w Klubie Integracji  Społecznej

   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa będzie należało między innymi:

 • udzielanie pomocy psychologicznej mieszkańcom Dzielnicy Bemowo korzystającym z oferty Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy;
 • prowadzenie i współprowadzenie zajęć grupowych, w tym warsztatów, spotkań edukacyjnych i grup wsparcia dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo będących uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz uchodźców z Ukrainy;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji...
Czytaj więcej...
Nabór na wolne stanowisko STARSZY TECHNIK FIZJOTERAPII (0,5 etatu)20 czerwiec 2022

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul.
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
STARSZY TECHNIK FIZJOTERAPII (0,5 etatu)
obszar fizjoterapia
w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku STARSZEGO TECHNIKA FIZJIOTERAPII w  OWdS należy:   

 • prowadzenie działalności profilaktycznej – popularyzowanie zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania niepełnosprawności oraz kształtowaniu, podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób starszych;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego...
Czytaj więcej...
Nabór na wolne stanowisko TERAPEUTA (1 etat) 20 czerwiec 2022

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
TERAPEUTA (1 etat)
w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku TERAPEUTY w  OWdS należy:   

 • projektowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych, indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników oraz integrujących, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, terapia zajęciowa, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, itp.;
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami kierownika placówki...
Czytaj więcej...

Nasze media

company1 company2 company3 company4 company5 company6 company7 company8