Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie dzielnicy Bemowo wchodzą powołani Zarządzeniem nr 1657/2011 z dnia 25 października 2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ( z późniejszymi zmianami) przedstawiciele następujących podmiotów:

I. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

 • Dorota Capiga-Leszczyk,
 • Agnieszka Celska,
 • Bogumiła Doleszczak,
 • Jarosław Serdakowski;

II. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

 • Piotr Kobierski,
 • Katarzyna Kaczorowska
 • Ewa Wyrwich – Hejduk

III. Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

 • Małgorzata Macioł;

IV. Przedstawiciel Policji

 • Marek Mołda;

V. Przedstawiciele oświaty:

 • Grażyna Dudzińska,
 • Edyta Worobiej;

VI. Przedstawiciele ochrony zdrowia:

 • Agnieszka Wawrzyniak

VII. Przedstawiciel organizacji pozarządowych

 • Paula Klemińska;

VIII. Kurator sądowy

 • Wiesława Żuprańska.