Logotyp Kampani Rodzicu Masz Wybór
Wychowuję mądrze i bezpiecznie
Kampania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

O Kampanii

Inauguracja
kampanii

Działania

Webinary edukacyjne
dla rodziców

Warsztaty edukacyjne
dla rodziców

Materiały
edukacyjno-informacyjne

Działania dla
bemowskich placówek oświatowych

Do góry

O Kampanii

Realizator

Realizatorem kampanii jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Dział Przeciwdziałania Przemocy (tel.: 22 487 13 41, 22 487 13 13, 22 487 13 43).

Czas realizacji

Kampania realizowana jest w okresie od października do grudnia 2023 roku.

Cele

Kampania została zaprojektowana jako działanie z obszaru prewencji w związku z niepokojącym zjawiskiem występowania kryzysów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz zagrożeniem przemocą domową. Koresponduje z treścią aktualnej, ogólnomiejskiej kampanii „Sztuka reagowania na przemoc” i jest finansowana ze środków m.st. Warszawy.

Głównym celem Kampanii jest rozwijanie świadomości rodziców, jako najbardziej znaczących osób w życiu dzieci, w zakresie potrzeb małoletnich oraz adekwatnego reagowania na nie, rozwijanie współpracy instytucjonalnej na rzecz dziecka i rozpowszechnienie oferty pomocowej. Mamy także nadzieję na poszerzenie wiedzy i kompetencji profesjonalistów w zakresie identyfikowania niepokojących sygnałów w funkcjonowaniu dziecka.

Cele szczegółowe

Odbiorcy

Kluczową grupą odbiorców kampanii są rodzice dzieci z terenu Dzielnicy Bemowo. Drugą grupą odbiorców są przedstawiciele placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Dzielnicy Bemowo – nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze szkół podstawowych.

Image by Kris from Pixabay

Inauguracja kampanii

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w październiku 2023 roku inauguruje Bemowską Kampanię Społeczną pn.: „Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia, Organizacji Pozarządowych oraz innych współpracujących podmiotów, jednakże najważniejszymi odbiorcami naszego przedsięwzięcia są Rodzice, którzy będą reprezentowani poprzez przedstawicieli Rad Rodziców działających w placówkach oświatowych.

W ramach spotkania zaplanowano:

Image by Kris from Pixabay

Działania w ramach kampanii

Image by Tumisu from Pixabay

Webinary edukacyjne dla rodziców

Cyberświat, cyberprzemoc, hejt – wyzwanie wychowawcze

08.11.2023, godz. 18:00 – 19:30
Łukasz Wojtasik
 – profilaktyk, specjalista do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Związany z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Autor pierwszej ogólnopolskiej kampanii poświęconej tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie „Dziecko w Sieci” oraz wielu innych kampanii i projektów poświęconych zagrożeniom online, m.in.: „Dziecko w Sieci”, „Sieciaki.pl”, „Stop Cyberprzemocy”. Jeden z inicjatorów europejskiego programu Safer Internet w Polsce.


Tożsamość płciowa

15.11.2023, godz. 18:00 – 19:30
Jan Świerszcz
 – psycholog ze specjalizacją seksuologia kliniczna, psychoterapeuta. Posiada zaawansowaną akredytację terapeuty ze specjalizacją pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (GSRD). Pracuje jako psychoterapeuta, trener i edukator.


Spektrum autyzmu i zespół Aspergera – objawy, diagnoza i terapia

23.11.2023, godz. 18:00 – 19:30
Beata Grotowska
 – psycholożka, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię młodzieży, dorosłych i rodzin. Autorka badań nad umysłowością nastolatków z zespołem Aspergera. Członek PTP, administrator i wieloletni ekspert na portalu i forum.adhd.org.pl oraz na grupach wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, zespołem Aspergera. W Fundacji SAVANT prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, treningi umiejętności społecznych, grupy terapeutyczne dla nastolatków, szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej.


Uzależnienia od substancji – rodzaje, przyczyny, lecenie

28.11.2023, godz. 18:00 – 19:30
Katarzyna Rejniak
   certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, pedagog, aplikant superwizji psychoterapii uzależnień oraz superwizji psychoterapii Gestalt. Od kilkunastu lat pracuje jako terapeutka, nauczyciel, trener w procesie szkolenia psychoterapeutów Gestalt, oraz w obszarze kształcenia z zakresu uzależnień. Na co dzień prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Jest członkiem zespołu WSPG oraz współpracownikiem Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Poznaniu. Autorka książki „(Nie)obecność. Uzależnienia w kulturze kryzysu przynależności„.


Depresja dzieci i młodzieży, zachowania autodestrukcyjne

29.11.2023, godz. 18:00 – 19:30
Katarzyna Olobry-Księżak
 – pedagog, psycholog, psychoterapeuta rodzinny, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 20 w Warszawie. Praktyk, trener prowadzący warsztaty dla osób pracujących z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym, asystentów rodzinnych. Realizatorka autorskich warsztatów umiejętności wychowawczych, programów profilaktycznych w szkołach, w tym działań na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanii przeciwko hejtowi.


Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży

07.12.2023, godz. 18:00 – 19:30
Ewelina Krupniewska
 – psycholog i psychoterapeutka Gestalt z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pomaga rodzinom, które doświadczają problemów w kontaktach z dziećmi. Pracuje z osobami z ADHD, zespołem Aspergera, depresją i zaburzeniami odżywiania. Prywatnie jestem mężatką i mamą trójki dzieci.

Obraz autorstwa Freepik

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Terminy warsztatów niebawem opublikujemy. Zaglądajcie!

Materiały edukacyjno-informacyjne

Komiks edukacyjny dla rodziców

Pobierz Komiks edukacyjny dla rodziców (PDF, 4 284 KB)

Plakat informacyjny

Pobierz plakat informacyjny (PDF, 3 115 KB)


Ulotka informacyjna (wersja do druku)

Pobierz ulotkę informacyjną (PDF, 5 475 KB)

Ulotka informacyjna

Pobierz ulotkę informacyjną (PDF, 24 KB)

Obraz autorstwa Freepik

Warsztaty dla bemowskich placówek oświatowych

Cyberprzemoc – jak reagować i jak chronić?

10.11.2023, godz. 9:00 – 15:00
Łukasz Wojtasik
 – profilaktyk, specjalista do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Związany z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Autor pierwszej ogólnopolskiej kampanii poświęconej tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie „Dziecko w Sieci” oraz wielu innych kampanii i projektów poświęconych zagrożeniom online, m.in.: „Dziecko w Sieci”, „Sieciaki.pl”, „Stop Cyberprzemocy”. Jeden z inicjatorów europejskiego programu Safer Internet w Polsce.

Na szkolenie obowiązują zapisy, prowadzone przez instytucje zaangażowane w realizację kampanii.


Budowanie współpracy z rodzicami na rzecz dzieci

08.12.2023, godz. 9:00 – 15:00
Katarzyna Fenik-Gaberle
pedagog, psychoterapeutka, superwizorka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autorka publikacji dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problemem przemocy domowej.

Na szkolenie obowiązują zapisy, prowadzone przez instytucje zaangażowane w realizację kampanii.