Rola świadka nie jest łatwa… Możesz nie mieć pewności, czy masz do czynienia z przemocą, a także obawiać się , czy Twoja reakcja nie zostanie uznana za „wtrącanie się” w sprawy rodzinne i czy Twoja interwencja nie pogorszy sytuacji.

Świadek przemocy to osoba bardzo ważna. Osoba doznająca przemocy często boi się zgłosić na policję z uwagi na to, że doznała krzywdy w domu gdzie przebywała sama z osobą stosującą wobec niej przemoc i obawia się braku osoby mogącej potwierdzić jej słowa.

Osoba pokrzywdzona może obawiać się osoby, od której doznała tej przemocy, może bać się o swoje dzieci. Może nie mieć wiary we własne możliwości lub też wstydzi się mówić o swojej sytuacji i prosić o pomoc. Być może nie wie o Twoim istnieniu. Pamiętaj, że możesz być jedyną osobą, która zauważyła, że ktoś wymaga pomocy i odegrać zasadniczą rolę w przerwaniu cyklu przemocy.

ŚWIADEK PRZEMOCY – Kto to?

Być może słyszysz lub widzisz, że jedna z osób będących ze sobą w związku krzyczy na partnera, bije go, niszczy przedmioty będące w domu, słyszysz płacz dziecka spowodowany tym, że jest ono krzywdzone. Być może usłyszałeś historię swojej znajomej, przyjaciółki, kogoś z rodziny, w której opowiadała Tobie o doznawanej przemocy. Znaczy to, że jesteś świadkiem przemocy w rodzinie.

W przypadku powzięcia informacji o przemocy powinieneś zawiadomić o tym policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziała przemocy w rodzinie. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby będące świadkami użycia przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (art. 12.2.ust)

Ustawodawca nakłada szczególne obowiązki na świadków przemocy, szczególnie na osoby, które pełniąc swoje obowiązki służbowe lub zawodowe powzięły podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o jej popełnieniu, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora. (Art.12.1. ust.)

W zakładce Baza instytucji znajdziesz miejsca, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie, w tym dane adresowe instytucji, które udzielają wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy.

PAMIETAJ! – Fakty i mity dotyczące stosowania przemocy

MIT Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny („brudy pierze się we własnym domu”; „zły to ptak co własne gniazdo kala”; „nie mów nikomu co się dzieje w domu”).
FAKT Niekontrolowana agresja może prowadzić do eskalacji przemocy. Żadnej sytuacji, w której może dojść do utraty zdrowia lub życia, nie można traktować jako kwestii prywatnej.

MIT Przemoc dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego.
FAKT O przemocy mówi się, że jest zjawiskiem demokratycznym. Dotyka wszystkich niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego czy majątkowego. Mitem jest, że występuje wyłącznie w tzw. rodzinach trudnych.

MIT Nie donosi się Policji na rodzinę/znajomych/sąsiadów.
FAKT Przemoc domowa nie jest tylko sprawą rodzinną, ale przestępstwem ściganym z urzędu. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ścigania sprawców przestępstw.

MIT Gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy.
FAKT Strach, zależność finansowa, brak innych możliwości zamieszkania, obawa przed „pozbawieniem dzieci ojca”, brak pracy – to tylko niektóre z czynników powstrzymujących przed odejściem od sprawcy.

MIT Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył.
FAKT Nikt nie zasługuje na bicie! Zupa była za słona, kobieta źle zajmowała się dziećmi, była nie dość troskliwa dla męża, zbyt dużo czasu spędzała poza domem – to tylko preteksty!

Bycie świadkiem przemocy powoduje, że powinieneś zawiadomić o tym policję bądź inną służbę realizującą zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy i odpowiedzialną za pomoc ofierze. Tu praktycznie twoja rola się kończy.

Podmioty uprawnione do wszczęcia Procedury NK:
1. Pomoc społeczna
2. Policja
3. Ochrona zdrowia
4. Oświata
5. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Procedura „Niebieskie Karty” przekazywana jest do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego jednym z głównych zadań jest zatrzymanie przemocy i udzielenie odpowiedniej pomocy rodzinie, m.in. poprzez Stworzenie indywidualnego planu pomocy, np.:
- rozmowy wspierające z osobami doznającymi przemocy
- rozmowy motywujące do zmiany z osobami stosującymi przemoc
- bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, socjalne
- zapewnienie bezpiecznego schronienia
- kierowanie zawiadomień do organów ścigania 

Więcej o roli świadka przeczytacie Państwo w artykule Piotra Antoniaka „Rola świadka w zatrzymaniu przemocy w rodzinie”
http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/6372-rola-swiadka-w-zatrzymaniu-przemocy-w-rodzinie