OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC 

Kim jest?

Badania prowadzone wśród osób, które stosują przemoc wobec najbliższych jednoznacznie pokazują, że nie ma jednolitego portretu (jednego typu) sprawcy przemocy w rodzinie. Udało się jednak wyodrębnić u sprawców przemocy pewne cechy wspólne, które posiadają oni w stopniu większym niż osoby, które nie krzywdzą członków swojej rodziny.

Jaki sposób myślenia o sobie, postrzegania rzeczywistości sprzyja zachowaniom przemocowym?

Osoby stosujące przemoc charakteryzuje określony system przekonań na temat mężczyzn, kobiet, rolach w związku, rodzinie, relacji pomiędzy płciami i ludźmi w ogóle, który wspiera patriarchalny model rodziny i określony sposób wychowania dzieci. Postrzeganie świata jako pola do walki, na której za każdym razem, żeby mógł ktoś wygrać, ktoś inny musi przegrać. W związku z powyższym konsekwencją jest dzielenie świata na męski i żeński, silniejszy i słabszy, ważniejszy i nieistotny. Przekonanie o wyjątkowości swojej roli w zderzeniu z codziennym doświadczeniem i różnorodnymi trudnościami może generować poczucie niższej wartości i bycia do niczego, poczucie izolacji i braku wsparcia społecznego.

Jak się zachowuje osoba stosująca przemoc?

Głównym sposobem bycia w świecie są manipulacje. Osoba stosująca przemoc manipuluje obwiniając za swoje zachowanie innych, minimalizując to, co zrobiła lub zaprzeczając stosowaniu przemocy. Poprzez manipulacje i inne zachowania przemocowe dąży do dominacji oraz sprawowania władzy i kontroli. Ponieważ postrzega relacje z innymi ludźmi jako hierarchiczne i dzieli świat na męski – wyższy oraz kobiecy – niższy, stara się podporządkować i uprzedmiotowić partnerkę. Konflikty rozwiązuje poprzez narzucenie swojej woli i używanie siły, także dlatego, że nie dostrzega wartości związanych z kompromisem i współdziałaniem.

Opozycja: wygrany – przegrany sprawia, że kompromis postrzega jako porażkę. W kontaktach z innymi ludźmi podsyca spory, a odpowiedzią na czyjeś zachowania często staje się agresja i stosowanie przemocy. Takiemu zachowaniu może także sprzyjać niski poziom kompetencji społecznych.
Osoba stosująca przemoc ma małą zdolność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, jest odcięta od uczuć, obawia się porzucenia i ma poczucie winy, które stanowi dla niej element usprawiedliwiający. W relacjach z osobami bliskimi jest zaborcza i obawia się porzucenia, które tłumaczy zazdrością. Odczuwa niski poziom empatii wobec osób zależnych od siebie: finansowo, zdrowotnie, emocjonalnie.

Wśród osób stosujących przemoc spotyka się także borykających się z problemami społeczno-ekonomicznymi: brakiem pracy, złymi warunkami mieszkaniowymi, trudnościami finansowymi. Niezadowolenie z sytuacji zawodowej czy materialnej może prowadzić do przenoszenia odczuwanej złości na inne osoby. Część osób stosujących przemoc nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i wymaga wsparcia także w tym obszarze funkcjonowania. Doznawanie przemocy w dzieciństwie lub bycie świadkiem zachowań przemocowych także może prowadzić do stosowania przemocy w dorosłym życiu.

Dlaczego ktoś używa przemocy?

Zazwyczaj osoba stosuje konkretne zachowania przemocowe w jakimś celu. Zwykle chce osiągnąć pewne korzyści. Korzyść płynąca z zachowania przemocowego w postaci szybkiego osiągania celów, poczucia siły i kontroli, często długotrwającej bezkarności, przewyższa koszty w postaci utraty zaufania, oddalenia w relacji z osobami dorosłymi oraz dziećmi, izolacji społecznej czy towarzyszącego poczucia winy. Dopiero konsekwencje w postaci tzw.: „kosztów twardych”: separacji, rozwodu, wyroku sądowego, dozoru kuratora, udziału w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, sprawiają, że osoba stosująca przemoc zaczyna zauważać szkody, jakie przynosi jej stosowanie przemocy.

Jeśli chcesz dokonać jakieś zmiany!

1. Zweryfikuj swoje zachowanie i zastanów się nad tym, czy nie reagujesz nieadekwatnie do sytuacji w codziennych sytuacjach życiowych.
2. Znajdź miejsce, w którym uzyskasz dostęp do informacji i niezbędne wsparcie.
W zakładce Baza Instytucji: umieszczone są adresy instytucji, zajmują się pracą z osobami stosującymi przemoc na terenie Warszawy, w tym Bemowa.
3. Zgłoś się do punktu, którego oferta najbardziej odpowiada twoim potrzebom.