Miasto Stołeczne Warszawa
w partnerstwie realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”

Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 658 150,60 zł

Znak Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Znak barw RPZnak UE
www.mapadotacji.gov.pl