Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz.

Celem projektu jest skalowanie środowiskowego modelu świadczenia usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie dzielnic: Bemowo, Wawer i Żoliborz – dla dorosłych mieszkańców ww. dzielnic oraz dzieci i młodzieży.

Projekt łączy podstawowe funkcje:

  • profilaktykę i edukację,
  • poradnictwo i leczenie,
  • oparcie społeczne i koordynację międzyresortową.

Kluczowa jest szybka pomoc ekspertów i wsparcie dzieci / nastolatków będących w kryzysie psychicznym oraz ich rodzin, z uwzględnieniem sieci oparcia społecznego.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 13 810 559,17 ZŁ