Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A). Funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od stycznia 2003 roku. Podstawowym celem działalności jest zapewnienie osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego oparcia społecznego w środowisku lokalnym oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji tych osób ze środowiskiem.
Dom jest otwarty dla uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
W środy w godz. 16.00-19.00 działa Klub Popołudniowy „Tęczowy Uśmiech”, który zapewnia organizację czasu wolnego oraz wsparcie profesjonalistów.

Uczestnikiem ŚDS może zostać osoba, która:

 1. ma rozpoznanie choroby psychicznej;
 2. jest mieszkańcem Bemowa (w przypadku wolnych miejsc przyjmujemy osoby spoza dzielnicy);
 3. dostarczy opinię lekarza psychiatry;
 4. dostarczy opinię lekarza internisty;
 5. odbędzie rozmowę z kierownikiem placówki i uzyska zgodę na przyjęcie do ŚDS;
 6. złoży podanie o przyjęcie do ŚDS i zapozna się z obowiązującymi regulaminami.

Dom proponuje uczestnikom bogatą ofertę zajęć  indywidualnych i grupowych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników.
Znajdziesz tu akceptację, zrozumienie oraz przyjazną atmosferę. Możesz nawiązać nowe przyjaźnie i miło spędzić czas.

Program wspierająco- aktywizujący realizowany w ŚDS obejmuje:

 1. treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,  w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, np: biblioterapię, filmoterapię, kulturoterapię, relaksację, udział w warsztatach teatralnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. niezbędną opiekę;
 7. terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 8. terapię zajęciową, np. : zajęcia plastyczne, zdobienie metodą decoupage, malarstwo;
 9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Dla Rodzin Uczestników cyklicznie odbywają się Spotkania Integracyjne,  których celem jest poznanie się, wzajemna integracja oraz edukacja. Rodzinom proponujemy również indywidualne spotkania z psychologiem oraz terapeutami.
Działalność  ŚDS w dużej mierze wzbogacana jest o realizowane projekty socjalne, które mają na celu uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej z uczestnikami.  

Przy wykonywaniu zadań pracownicy ŚDS współpracują z następującymi podmiotami:

 1. rodzinami i opiekunami;
 2. ośrodka mi pomocy społecznej;
 3. poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
 4. powiatowym urzędem pracy;
 5. organizacjami pozarządowymi;
 6. kościołami i związkami wyznaniowymi;
 7. ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;
 8. jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych;
 9. osobami oraz podmiotami działającymi na rzecz integracji  społecznej uczestników.

 

ZAPRASZAMY !!!

 

Kierownik ŚDS:
Elżbieta Kluska
Adres: 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 10
Tel. (22) 487-13-88
Fax (22) 487-13-89
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjecie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5