Logo Ośrodka Wsparcia i Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON)
Kierownik – Elżbieta Kluska
Adres: 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny: Iwona Wasiak, tel. 512 698 800

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWIRON) jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 70 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

OWiRON jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00. W skład zespołu wspierająco-aktywizującego OWiRON wchodzą: psycholodzy, pedagog specjalny, terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie , pielęgniarki , lekarze konsultanci – ortopeda i neurolog.

Celem działalności OWiRON jest:

 1. organizowanie oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnościami,
 2. przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z niepełnosprawnościami w ich naturalnym środowisku,
 3. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z niepełnosprawnościami umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 4. kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

OWiRON zapewnia usługi, z uwzględnieniem indywidualnych  potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników, są to w szczególności:

 1. treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening porządkowy,
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, treningi komunikacyjne z wykorzystaniem alternatywnych sposobów porozumiewania się, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, internetem, muzyką, kulturą, udział w spotkaniach towarzyskich, imprezach okolicznościowych, integracyjnych, inne zajęcia ogólnorozwijające,
 4. poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych świadczona przez pracownika socjalnego,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym konsultacje lekarza neurologa i ortopedy, usługi pielęgniarskie; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 7. niezbędną opiekę i pielęgnację świadczoną przez opiekunów,
 8. zabiegi fizykoterapeutyczne wg wskazań lekarskich, ćwiczenia ogólnokondycyjne i ogólnorozwojowe, ćwiczenia indywidualne specjalistyczne,
 9. terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,
 10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach:

 • ceramiczno-plastycznej,
 • gospodarstwa domowego,
 • umiejętności społecznych,
 • umiejętności technicznych,
 • komputerowej,
 • edukacyjnej,
 • terapeutyczno-psychologicznej,
 • wielofunkcyjnej.

W Ośrodku  Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych poza bieżącą działalnością organizowane są od wielu lat;

 • Festiwal teatralny MIMSTORY
 • Mazowiecka  Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 
 • Mazowieckie Spotkania Integracyjne Eko- Piknik

Na terenie placówki działa zespół muzykoterapeutyczny „Jeden Rytm-Jeden Świat"

Przy realizacji zadań OWIRON współpracuje z władzami administracji rządowej,  władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi, rodzinami
i opiekunami prawnymi uczestników, wolontariuszami, społecznością lokalną oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i edukacji.