Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
Kierownik – mgr  Elżbieta Wieliczko
Adres  - 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10
tel. (22) 665-62-06
fax (22) 665 64 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON), jest jednostką oparcia społecznego dla  50 osób z niepełnosprawnością intelektualną  mającą świadczyć chronione warunki  przebywania, rehabilitacje leczniczą, społeczną i zawodową, usprawnienie poprzez terapię zajęciową, organizację czasu wolnego. Oferowane usługi są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości  psychofizycznych uczestników. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00. W skład zespołu terapeutycznego OWiRON wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, terapeuci zajęciowi, rehabilitant, opiekunowie , pielęgniarki , lekarze konsultanci – ortopeda , psychiatra i neurolog

Działalność OWiRON ukierunkowana   jest na realizację programu rehabilitacyjno - terapeutycznego zapewniającego:

  • rehabilitację i integrację środowiska osób niepełnosprawnych
  • podtrzymanie  prawidłowego funkcjonowania w środowisku
  • osiągnięcie przez uczestników poprawy funkcjonowania niezbędnego do możliwie jak     najbardziej   aktywnego pełnienia powszechnie dostępnych ról społecznych, 
  • postępowanie rehabilitacyjne zmierzające do powstrzymania postępującej regresji,  a także umożliwienie jak najbardziej samodzielnego życia .
  • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
  • działanie na rzecz budowania poczucia wartości i godności osoby niepełnosprawnej, poszanowanie autonomii osoby z niepełnosprawnością.

 Działania wspierające kierowane do uczestników Ośrodka Wsparcia obejmują:

  1. usprawnianie ruchowe z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizjo i fizykoterapii, gimnastyki ogólnorozwojowej.
  2. Treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej 
  3. Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych
  4. Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu
  5. Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą (muzykoterapia, choreoterapia , plastyka, ceramika, majsterkowanie.
  6. Terapię zajęciową 
  7. trening higieniczny
  8. Edukację i zajęcia podtrzymujące umiejętności szkolne 
  9. Aktywizację zawodową.
  10. Poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych trudnych sytuacji życiowych. 
  11. Psychoterapię grupową 
  12. Psychoedukację
  13. Socjoterapię
  14. Trening poznawczy 
  15. Organizację imprez integracyjnych , zajęć otwartych i udział w   przedsięwzięciach   budujących pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

Terapia zajęciowa prowadzona jest  w pracowniach o profilu :

  • ceramiczno-plastyczna,
  • gospodarstwa domowego,
  • przyrodniczo-środowiskowa,
  • stolarsko-ślusarska,
  • komputerowa,
  • edukacyjna.

W Ośrodku  Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych poza bieżącą działalnością organizowane są od wielu lat;

  • Mazowiecka  Spartakiada Osób Niepełnosprawnych  w ramach Bemowskich Dni Osób Niepełnosprawnych (czerwiec)
  • Mazowieckie Spotkania Integracyjne Eko- Piknik (wrzesień/październik)
  • Na terenie placówki działa zespół muzyczny „Jeden Rytm Jeden Świat"

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tj.:

Fundacją „Nie Tylko” w zakresie działań artystycznych,
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”,
Fundacją Dr Clown,
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Fundacją „Omega –Pomagamy” oraz z Bemowskim Centrum Kultury ArtBem.

Staramy się, żeby Ośrodek Wsparcia był dla uczestników zajęć nie tylko miejscem terapii czy rehabilitacji, ale też miejscem, w którym czują się potrzebni i akceptowani.