Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
Kierownik – mgr  Elżbieta Wieliczko
Adres  - 01-310 Warszawa ul. Rozłogi 10
tel. (22) 665-62-06
fax (22) 665 64 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON), jest jednostką oparcia społecznego dla  50 osób z niepełnosprawnością intelektualną  mającą świadczyć chronione warunki  przebywania, rehabilitacje leczniczą, społeczną i zawodową, usprawnienie poprzez terapię zajęciową, organizację czasu wolnego. Oferowane usługi są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości  psychofizycznych uczestników. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00. W skład zespołu terapeutycznego OWiRON wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, terapeuci zajęciowi, rehabilitant, opiekunowie , pielęgniarki , lekarze konsultanci – ortopeda , psychiatra i neurolog

Działalność OWiRON ukierunkowana   jest na realizację programu rehabilitacyjno - terapeutycznego zapewniającego:

 • rehabilitację i integrację środowiska osób niepełnosprawnych
 • podtrzymanie  prawidłowego funkcjonowania w środowisku
 • osiągnięcie przez uczestników poprawy funkcjonowania niezbędnego do możliwie jak     najbardziej   aktywnego pełnienia powszechnie dostępnych ról społecznych, 
 • postępowanie rehabilitacyjne zmierzające do powstrzymania postępującej regresji,  a także umożliwienie jak najbardziej samodzielnego życia .
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
 • działanie na rzecz budowania poczucia wartości i godności osoby niepełnosprawnej, poszanowanie autonomii osoby z niepełnosprawnością.

 Działania wspierające kierowane do uczestników Ośrodka Wsparcia obejmują:

 1. usprawnianie ruchowe z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizjo i fizykoterapii, gimnastyki ogólnorozwojowej.
 2. Treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej 
 3. Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych
 4. Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu
 5. Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą (muzykoterapia, choreoterapia , plastyka, ceramika, majsterkowanie.
 6. Terapię zajęciową 
 7. trening higieniczny
 8. Edukację i zajęcia podtrzymujące umiejętności szkolne 
 9. Aktywizację zawodową.
 10. Poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych trudnych sytuacji życiowych. 
 11. Psychoterapię grupową 
 12. Psychoedukację
 13. Socjoterapię
 14. Trening poznawczy 
 15. Organizację imprez integracyjnych , zajęć otwartych i udział w   przedsięwzięciach   budujących pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

Terapia zajęciowa prowadzona jest  w pracowniach o profilu :

 • ceramiczno-plastyczna,
 • gospodarstwa domowego,
 • przyrodniczo-środowiskowa,
 • stolarsko-ślusarska,
 • komputerowa,
 • edukacyjna.

W Ośrodku  Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych poza bieżącą działalnością organizowane są od wielu lat;

 • Mazowiecka  Spartakiada Osób Niepełnosprawnych  w ramach Bemowskich Dni Osób Niepełnosprawnych (czerwiec)
 • Mazowieckie Spotkania Integracyjne Eko- Piknik (wrzesień/październik)
 • Na terenie placówki działa zespół muzyczny „Jeden Rytm Jeden Świat"

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tj.:

Fundacją „Nie Tylko” w zakresie działań artystycznych,
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”,
Fundacją Dr Clown,
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Fundacją „Omega –Pomagamy” oraz z Bemowskim Centrum Kultury ArtBem.

Staramy się, żeby Ośrodek Wsparcia był dla uczestników zajęć nie tylko miejscem terapii czy rehabilitacji, ale też miejscem, w którym czują się potrzebni i akceptowani.