Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje:
Zarząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70, Warszawa
www.bemowo.waw.pl

Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań zleconych pełni:
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
www.mazowieckie.pl

Koordynację zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej w m. st.
Warszawa wykonuje: Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, Warszawa
www.um.warszawa.pl/politykaspoleczna