Kampania Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto? realizowana na terenie Dzielnicy Bemowo w okresie od września do grudnia 2019 roku ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zjawiska przemocy, w tym w zakresie różnorodnych form przemocy. Ponadto ma na celu wzbudzenie motywacji do prezentowania zachowań pożądanych oraz osobistej odpowiedzialności za reakcję wobec przejawów przemocy, a w szerszym kontekście za kształtowanie relacji społecznych w bliższym i dalszym otoczeniu.
Cele szczegółowe:
• upowszechnienie wśród mieszkańców Bemowa wiedzy nt. form przemocy
• upowszechnienie wśród mieszkańców Bemowa wiedzy nt. rozpoznawania symptomów wskazujących na występowanie przemocy w rodzinie
• upowszechnienie wśród mieszkańców Bemowa informacji o lokalnie działających instytucjach, świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
• ujednolicenie wiedzy nt. zjawiska przemocy i przeciwdziałania mu wśród przedstawicieli służb, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
• promowanie prawidłowej komunikacji wśród dzieci i młodzieży

Realizatorami Kampanii są:
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy /Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia/
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

W ramach Kampanii przewiduje się:
• IX 2019 rok - Inaugurację Kampanii wśród mieszkańców Dzielnicy oraz wśród podmiotów publicznych z terenu Bemowa;
• IX 2019 rok - Upowszechnienie materiałów informacyjnych o zjawisku przemocy i miejscach pomocy;
• X – XI 2019 rok Wydruk informatora dla profesjonalistów;
• IX – XII 2019 rok - Realizację programu profilaktycznego wraz z konkursem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Bemowo;
• IX – XII 2019 rok - Cykl artykułów edukacyjnych w lokalnej prasie i na stronach www. instytucji współpracujących w kampanii;
• XI 2019 rok - Tydzień profilaktyki - stoiska profilaktyczne upowszechniające treści kampanijne w instytucjach publicznych i galeriach handlowych;
• Uruchomienie strony internetowej Kampanii;
• Wydruk kalendarza z pracami plastycznymi nagrodzonymi w konkursie, dzieci z bemowskich szkół;
• Gala podsumowująca Kampanię.