Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

  • •prawa pracy,
  • •prawa cywilnego,
  • •prawa karnego,
  • •prawa administracyjnego,
  • •ubezpieczenia społecznego,
  • •prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • •prawa celnego, dewizowego i handlowego,
  • •przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • •prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 19115 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl

Zapisy są obowiązkowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie prowadzi zapisów do prawników w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.