We wrześniu na Bemowie ruszyła Kampania  edukacyjno - profilaktyczna  „Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?”. Jej organizatorami są Urząd Dzielnicy Bemowo i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Działania Kampanii skierowane są do wszystkich mieszkańców Dzielnicy, potencjalnych  świadków przemocy w rodzinie i otoczeniu społecznym.

Przemoc w społeczeństwie a szczególnie w rodzinie jest doświadczeniem bardzo trudnym. Powoduje cierpienie, strach, osamotnienie i wstyd u osób, które jej doświadczają. W życiu przeżywamy różnorodne problemy, ale dla każdego z nich możemy znaleźć pokojowe, szanujące godność  rozwiązanie. Dlatego przemocy nic nie usprawiedliwia. Osoba, która przemoc stosuje jest całkowicie odpowiedzialna za swoje zachowanie, które polega na nadużyciu siły (psychicznej lub fizycznej), władzy (wykorzystywanie stosunku zależności) i potencjalnych możliwości wyrządzenia szkody drugiej osobie (straszenie, grożenie w celu dążenia do podporządkowania). Przemoc może przybierać formy czynu karalnego lub nagannego moralnie, bowiem zawsze dotyczy sytuacji, gdy silniejszy zyskuje krzywdzącą przewagę nad słabszym.  Dlatego zachowania takie domagają się reakcji nie tylko prawnej ale również społecznej, obywatelskiej.  Dzięki interwencji z zewnątrz (np.  zawiadomieniu służb) rodzinie może być udzielona pomoc  interdyscyplinarna - psychologiczna, socjalna, prawna, zdrowotna w procedurze „ Niebieskie Karty”. Procedura nie ma na celu  karania osób ani nakłaniania do rozwodu - jak czasem można usłyszeć w obiegowej opinii - tylko przekonanie ludzi do zmiany.  Osoby doznające  przemocy bardzo często  nie ujawniają tego, co dzieje się w "czterech ścianach" ich domu, nie proszą o pomoc bo się wstydzą  i nie dowierzają, że ktoś naprawdę może pomóc, a krzywdzone dzieci będąc całkowicie zależnymi, nie są w stanie same podjąć działań we własnej sprawie -  właśnie dlatego  tak wiele zależy od właściwej postawy świadków przemocy, którzy widzą lub słyszą sygnały krzywdzenia.  Bardzo często świadek, którym może być każdy z nas,  jest pierwszą osobą, która może udzielić wsparcia i zainicjować skuteczną interwencję,  w wyniku której osoba krzywdzona zwróci się o pomoc lub podejmą ją odpowiednie służby i uruchomią  właściwe działania.

W ramach Kampanii zwracamy się z apelem o wrażliwość do wszystkich Mieszkańców Bemowa.
WIDZISZ? REAGUJ! - Nie ignoruj niepokojących sygnałów w twoim najbliższym otoczeniu! 

Jeżeli słyszysz awantury i płacz w mieszkaniu sąsiadów - nie bądź obojętny -  reaguj! 
Jeżeli widzisz swoją koleżankę zmartwioną lub ukrywającą siniak pod makijażem – nie bądź obojętny- reaguj! 
Jeżeli często spotykasz zaniedbane i głodne dziecko na osiedlowym podwórku nie bądź obojętny- reaguj!
Jeżeli widzisz, słyszysz jakiekolwiek oznaki krzywdzenia dziecka, osoby dorosłej, zwierzęcia - nie bądź obojętny - reaguj!

Co możesz zrobić jako świadek?  Przede wszystkim jeśli to jest możliwe, porozmawiaj z osobą krzywdzoną, okaż jej swoje zainteresowanie i wsparcie. Powiedz, co słyszysz, widzisz, obserwujesz. Zapytaj, jak  możesz  pomóc. Nie zrażaj się, gdy osoba krzywdzona nie będzie chciała rozmawiać lub w pierwszym odruchu wszystkiemu zaprzeczy i propozycję pomocy odrzuci. To naturalne dla osób doznających przemocy!  Taka osoba musi nabrać zaufania i uwierzyć w twoje dobre intencje! Postaraj się zachęcić ją do szukania pomocy, ale pozostaw jej decyzję o czasie i sposobie szukania pomocy.
Jednak  gdy widzisz, że bezpieczeństwo jakiejś osoby jest zagrożone a sam nie możesz pomóc,  zawiadom instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, ul. Rozłogi 10, tel. 22 487 13 00
  • Policja - wystarczy wybrać numer telefonu 997 lub 112.

Bądź świadom swojej roli. Jako świadek jesteś ważnym partnerem pomagania.