25 września 2019r. miała miejsce oficjalna inauguracja Bemowskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy „Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto?" realizowanej od września do grudnia tego roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy i Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w osobie Pani Danuty Kuciewicz Z-cy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych wraz z pracownikami Wydziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bemowo, w tym radni oraz Burmistrz Mariusz Wajszczak.
Liczną grupę stanowili przedstawiciele służb z terenu Bemowa, na co dzień realizujący zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy – przedstawiciele Policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na spotkanie przybyli również reprezentanci klubów seniora, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zainteresowani tematem mieszkańcy Dzielnicy.
Realizatorzy Kampanii zaprezentowali ideę przedsięwzięcia, przedstawili założenia programowe i przybliżyli szczegółowo działania w ramach Kampanii. Dodatkowo w ramach wygłoszonego przez Panią Ewę Bachanek – Znamierowską – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy, członka Zespołu Interdyscyplinarnego wykładu na temat osoby świadka, zwrócono uwagę na jego szczególną rolę w ujawnieniu przemocy – określono go mianem „nieocenionego sojusznika w przeciwdziałaniu przemocy i wsparciu osób krzywdzonych”.
Dziękujemy przybyłym gościom i liczymy na włączenie się w realizację założeń Kampanii jak największej ilości osób. Wierzymy, że wspólnie możemy więcej!