Informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielniy Bemowo.

Kliknij aby pobrać (pdf)

tydzień profilaktyki1

We wrześniu na Bemowie ruszyła Kampania  edukacyjno - profilaktyczna  „Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?”. Jej organizatorami są Urząd Dzielnicy Bemowo i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Działania Kampanii skierowane są do wszystkich mieszkańców Dzielnicy, potencjalnych  świadków przemocy w rodzinie i otoczeniu społecznym.

25 września 2019r. miała miejsce oficjalna inauguracja Bemowskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy „Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto?" realizowanej od września do grudnia tego roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy i Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w osobie Pani Danuty Kuciewicz Z-cy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych wraz z pracownikami Wydziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bemowo, w tym radni oraz Burmistrz Mariusz Wajszczak.
Liczną grupę stanowili przedstawiciele służb z terenu Bemowa, na co dzień realizujący zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy – przedstawiciele Policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na spotkanie przybyli również reprezentanci klubów seniora, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zainteresowani tematem mieszkańcy Dzielnicy.
Realizatorzy Kampanii zaprezentowali ideę przedsięwzięcia, przedstawili założenia programowe i przybliżyli szczegółowo działania w ramach Kampanii. Dodatkowo w ramach wygłoszonego przez Panią Ewę Bachanek – Znamierowską – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy, członka Zespołu Interdyscyplinarnego wykładu na temat osoby świadka, zwrócono uwagę na jego szczególną rolę w ujawnieniu przemocy – określono go mianem „nieocenionego sojusznika w przeciwdziałaniu przemocy i wsparciu osób krzywdzonych”.
Dziękujemy przybyłym gościom i liczymy na włączenie się w realizację założeń Kampanii jak największej ilości osób. Wierzymy, że wspólnie możemy więcej!

INAUGURACJA KAMPANII WŚRÓD MIESZKAŃCÓW DZIELNICY

14 września 2019 rok godz. 12.00 – 17.00 – Piknik Rodzinny Bemowo z Aniołami
ul. Ks. B. Markiewicza 1