Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania (zip)

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania (zip)

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Odpowiedzialni Rodzice” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPO WM 2014- 2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania (zip)

Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania (zip)

Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania (zip)

Przedmiotem postępowania jest:

Świadczenia kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania (pdf)

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenia kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania (zip)

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie 5-godzinnego spotkania grupowego w formie warsztatowo – wykładowej z zakresu autoprezentacji
w okresie 01.VII.2019r. – 12.VII.2019r. dla około 15 uczestników projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Dokumenty do pobrania (zip)

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytetu IX - „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania ofert (pdf)
  2. Klauzula informacyjna (pdf)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko
TERAPEUTA w Klubie Integracji Społecznej

II etap projektu realizowany będzie przez 10 m-cy w okresie 01.01.2019-31.10.2019 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej
i zawodowej 15 osób bezrobotnych, mieszkańców Dzielnicy Bemowo poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.
Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w  ramach  EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Co oferujemy:

  • możliwość w uczestnictwa w szkoleniach/kursach zawodowych,
  • możliwość uczestnictwa w Programie Aktywizacja i Integracja (praktyki zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia),
  • możliwość uczestnictwa w aktywnej integracji o charakterze społecznym- warsztaty kompetencji społecznych, zajęcia integracyjno-edukacyjne (np. wyjścia do kina, teatru, restauracji, itp.), indywidualne konsultacje z psychologiem/terapeutą, spotkania ze specjalistą ds. autoprezentacji, itp.
  • wsparcie finansowe (zgodnie z Ustawą z dnia 24.03.2004 r o pomocy społecznej).

W projekcie uczestniczyć mogą osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zamieszkałe na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje:

Bemowski Klub Integracji Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Lazurowa 14 01-315 Warszawa
Tel. 22 48 71 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.