Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego pięciu fabrycznie nowych komputerów przenoścnych z systemami operacyjnymi oraz pakietami oprogramowania biurowego dla Ośrodka Pomoocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pełna treść ogłoszenia i formularz ofertowy w załącznikach.

Zaproszenie do przedstawienia ofert na dostawę pięciu przenośnych, fabrycznie nowych komputerów

Załącznik 1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik 2. Formularz ofertowy

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone bez rozstrzygnięcia z powodu braku ofert.