Nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej,  w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”

Nazwa projektowa stanowiska: Asystent rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną (w skrócie Asystent rodziny OzNI)

Treść ogłoszenia (DOCX 603 KB)

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (DOCX 70KB)