Rodzaje usług opiekuńczych

Stawka za 1 godzinę

 Wykonawca

 Podstawa prawna ustalania odpłatności

usługi opiekuńcze

17,75 zł

Firma „Gwarant” Tomczyk sp. j.

z siedzibą w Głogowie,

ul. Rynek 3a

Adres korespondencyjny:

Warszawa, ul. Rydygiera 8 pok. 1007

tel.: 22/835-00-88

22/835-33-88

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.09.2004 r. (zmieniona: uchwałą Nr XLVII/1198/2005 z dnia 11.04.2015 r., uchwałą Nr LXI/1726/2005 z dnia 28.10.2005 r. oraz uchwałą Nr LIX/1566/2017 z dn. 15.12.2017 r.) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

specjalistyczne usługi opiekuńcze

22,19 zł

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

30 zł

Fundacja „Zdrowie”

z siedzibą w Warszawie,

Al. Dzieci Polskich 17

tel.: 22/672-79-27

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. ze zm., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.