Zarządzenie Nr 20/2017

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy ze względu na święto „Niepodległości” w dniu 11 listopada 2017 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zarządzam, co następuje:

§1.

Ze względu na święto „Niepodległości” w dniu 11 listopada 2017 r. przypadające w innym dniu niż niedziela, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym listopad-grudzień 2017 r. wyznacza się dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dniem wolnym od pracy:

  1. dzień 10 listopada 2017 r. albo
  2. dzień 13 listopada 2017 r.,

do wyboru przez pracowników zgodnie harmonogramami odbioru dni wolnych sporządzonymi przez kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Ośrodka.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

  1. kierownikom podstawowych komórek organizacyjnych Ośrodka poprzez przekazanie do Działu Administracyjno – Gospodarczego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 3 listopada 2017 r. włącznie harmonogramów odbioru dni wolnych przez pracowników komórek,
  2. kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o treści zarządzenia na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenie Nr 21/2017

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy ze względu na „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznacza się dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w , w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - luty 2018 r., ze względu na „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o treści zarządzenia na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.