Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM zaprasza seniorów w wieku 55+ do udziału w projekcie „Aktywni w Razem w sercu Mazowsza”.

ANKIETA DLA KLIENTÓW


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w celu podniesienia jakości

...

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą otrzymać

...