Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM zaprasza seniorów w wieku 55+ do udziału w projekcie „Aktywni w Razem w sercu Mazowsza”.