Zaproszenie do składanie ofert – usługi pogrzebowe o okresie od dnia 17 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.