Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego:

  • Część 1: komputery stacjonarne (biurkowe) typu PC – 10 szt.
  • Część 2: monitory komputerowe - 10 szt.
  • Część 3: komputer przenośny typu PC – 1 szt.
  • Część 4: pakiety oprogramowania biurowego - 11 sztuk (licencji),

o parametrach szczegółowo określonych w Opisie minimalnych wymagań technicznych stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ofertę należy doręczyć do dnia 2 grudnia 2021 r. włącznie.