Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że 15 października 2022 r.  zakończyliśmy prowadzenie Miejsca Tymczasowego Pobytu dla Uchodźców z Ukrainy „Atrium” funkcjonującego od marca br.
w obiekcie  Atrium International przy Al. Jana Pawła II 23, którego właścicielem jest
Firma Strabag.

W okresie od 6 marca do 15 października br. schronienie i zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych uzyskało 705 osób uciekających przed wojną, głównie kobiet z dziećmi oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
w ścisłej współpracy
z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy przy wsparciu instytucji samorządowych, 
wielu organizacji pozarządowych, darczyńców prywatnych
i instytucjonalnych oraz wolontariuszy zapewnił Mieszkańcom:

 • Przygotowanie i wyposażenie bazy lokalowej na 320 miejsc,
 • Całodobową obsługę niezbędną do obsługi ruchu Mieszkańców, świadczenia im doraźnej pomocy oraz utrzymania czystości i stanu technicznego obiektu,
 • Pomoc w uregulowaniu statusu pobytowego Mieszkańców (nadanie numeru pesel),
 • Zapewnienie wyżywienia,
 • Zaopatrzenie w środki czystości i higieny,
 • Udzielanie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej,
 • Udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
 • Pracę socjalną świadczoną na podstawie diagnozy sytuacji rodzin, ukierunkowaną na organizację życia w naszym kraju oraz rozwiązywania bieżących trudności,
 • Warsztaty poszukiwania pracy i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • Pomoc w zapisaniu dzieci do szkół i przedszkoli,
 • Pozyskiwanie sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki,
 • Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 • Zapewnienie oferty kulturalnej, rozwijania umiejętności
  i zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 • Naukę języka polskiego,
 • Organizowanie dostępu do:
 • bezpłatnych przejazdów krajowych i międzynarodowych
  w celu relokacji,
 • pomocy finansowej zaoferowanej przez instytucje zagraniczne.

Pragniemy wyrazić  serdeczne podziękowania dla wszystkich Partnerów, Osób i Instytucji,  z którymi współpracowaliśmy na rzecz pomocy naszym Sąsiadom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej z powodu wojny.

Współuczestnikami tego przedsięwzięcia są:

 • Prezydent m. st. Warszawy,
 • STRABAG Sp. z o.o.,
 • Urząd m. st. Warszawy,
  • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  • Biuro Mienia,
  • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
 • Zarząd Dzielnicy Wola,
 • Urząd Dzielnicy Wola,
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
  • Wydział Działalności Gospodarczej,
 • Radni Dzielnicy Bemowo,
 • Zarząd Dzielnicy Bemowo,
 • Urząd Dzielnicy Bemowo – Wydział Obsługi Mieszkańców,
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wola,
 • World Central Kitchen,
 • Firma Party sp. z o.o.,
 • Firma Cateringowa Grzegorz Jędrzejczak,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dzielnicy Bemowo – Włochy,
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo,
 • Fundacja Mama Vdoma,
 • Fundacja Ave,
 • Fundacja E-ON,
 • Fundacja QZmianom,
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet,
 • Fundacja Bank Millenium,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Stowarzyszenie Na Całe Życie,
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
 • Teatr Wielki – Opera Narodowa,
 • Mazowiecki Instytut Kultury,
 • Wspólnota Chrześcijańska Zachód oraz wspólnoty innych kościołów,
 • Firma Komfort,
 • Firma Euro AGD,
 • Firma Vinci Immobiler Promotion Polska sp. z o.o.,
 • Decathlon sp. z o.o.,
 • Melita Poland sp. z o.o.,
 • Play Therapy Poland,
 • Leroy Merlin Polska sp. z o.o.,
 • Laboratorium Kosmetyczne Joanna,
 • Firma Japońska „Onigiri”,
 • Straż dla Zwierząt, ul. Wolska 60,
 • Kupcy z Hali Mirowskiej,
 • Liczni anonimowi Darczyńcy polscy i zagraniczni.

Specjalne uznanie chcemy wyrazić dla Mieszkańców m. st. Warszawy a w szczególności Woli i Bemowa za ogromny wkład osobisty:  materialny i emocjonalny oraz za bezinteresowną pomoc ponad 170 Wolontariuszy, którzy wspierali nas we wszystkich rodzajach działań.

Na co dzień byliśmy świadkami dobroczynności, którą Państwo oferowali na rzecz tego Miejsca i Jego Mieszkańców. Pozostajemy pod ogromnym wrażeniem tego wspólnego dzieła.

Dziękujemy Państwu  z całego serca a naszym Mieszkańcom, którym  m. st. warszawa zagwarantowało nowe miejsce pobytu życzymy   wszystkiego najlepszego na dalszą drogę
ich życia a szczególnie pokoju i bezpieczeństwa w  ich kraju.