Od dnia 1 sierpnia 2022 rok rozpoczął się nabór wniosków w sprawie wsparcia dziennego w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/opieka-wytchnieniowa-w-formie-wsparcia-dziennego-i-calodobowego-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022.