Zapraszamy osoby, które:

  • oczekują przyjścia na świat dziecka i przygotować się na nowy etap w ich życiu,
  • przeżywają stratę w okresie ciąży,

a także rodziców, którzy:

  • doświadczają zmian związanych z narodzeniem dziecka,
  • chcieliby lepiej zrozumieć swoje dziecko (jego emocje, potrzeby, zachowania),
  • mają wątpliwości związane z wychowywaniem dzieci (wyznaczaniem granic, reagowaniem na trudne emocje i nieakceptowane zachowania dziecka, rywalizacją w rodzeństwie),
  • chcieliby wesprzeć dzieci podczas zmiana w ich życiu (śmierć bliskiej osoby, narodzenie rodzeństwa, rozstanie rodziców, zmiana miejsca zamieszkania itp.)
  • funkcjonują w rodzinach patchworkowych i potrzebują wsparcia.

Konsultacje mogą być jednorazowe bądź mogą się odbywać w formie regularnych spotkań.

Kontakt
Magdalena Chemycz tel.: 22 48-71-362