Dla dzieci, które przejawiają trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów społecznych, potrzebują wsparcia w budowaniu poczucia własnej wartości, nauki stawiania granic jak również nauki współpracy i współzawodnictwa. Zapraszamy również dzieci, które posiadają diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, Zespołu Aspergera i posiadają wskazania do odbycia treningu

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej z rodzicami i dzieckiem

Na zakończenie odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami w celu omówienia udziału dziecka w treningu ze wskazaniem obszarów do dalszej pracy.

Grupa wiekowa: 9 – 11 lat
Liczebność grupy: ok. 10 osób
Trenerzy: Anna KościeszaIlona Popławska.
Termin: spotkania w poniedziałki w godzinach 16:00 – 17:30.
Miejsce: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rozłogi 10
Zgłoszenia: Anna Kościesza, tel.: 22 487-13-12Ilona Popławska, tel.: 22 487-13-14