Mieszkańcy Warszawy prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza kwoty netto 1 940 zł miesięcznie mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Jest to potocznie zwany „Dodatek śmieciowy”.

Wnioski o wsparcie przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.

Wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielolokalowej obowiązuje stała wysokość opłaty od lokalu mieszkalnego i wynosi ona 85 zł. Opłata dla mieszkańców domów jednorodzinnych wynosi 107 zł miesięcznie. Dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów opłata wynosi 98 zł.