Informujemy, że od nowego roku zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. ustalone zostały nowe wysokości kryteriów w pomocy społecznej. I tak dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł (dotychczas wynosiło 701 zł), natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł (dotychczas 528 zł).

Zmieniła się również kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego i aktualnie wynosi 345 zł (dotychczas wynosiła 308 zł).