Rodzaje usług opiekuńczych Stawka za
1 godzinę
Wykonawca
usługi opiekuńcze 19,40 zł Firma „Gwarant” Tomczyk sp. j.
z siedzibą w Głogowie,
ul. Rynek 3a
Adres korespondencyjny:
Warszawa, ul. Rydygiera 8 pok. 1007
specjalistyczne usługi opiekuńcze

27,16 zł

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 41,50 zł Firma „Zaopiekowani””
z siedzibą w Warszawie,
ul. T. Borowskiego 2