Projekt adresowany jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dotkniętych problemem zaburzeń otępiennych (od łagodnych zaburzeń poznawczych do rozwiniętej choroby Alzheimera), to jest:

  • rodzin, bliskich i nieformalnych opiekunów osób chorych, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą cierpiącą z powodu zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych. Będą to zarówno członkowie rodzin (małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo) jak i bliscy (partnerzy nieformalni, przyjaciele, sąsiedzi);
  • osób cierpiących z powodu zespołów otępiennych bez rozgraniczania przyczyny ich występowania. Zakłada się, że w grupie docelowej znajdą się zarówno osoby z objawami łagodnych zaburzeń poznawczych oraz osoby cierpiące z powodu choroby Alzheimera, otępień naczyniowo-skroniowych lub choroby Parkinsona;
  • mieszkańców Bemowo zainteresowani problematyką usprawniania funkcji poznawczych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekunów osób cierpiących na różnorodne zespoły otępienne (w tym na chorobę Alzheimera), wymiana doświadczeń w oparciu o własne przeżycia opiekunów, pogłębienie wiedzy pomocnej w prawidłowym sprawowaniu opieki nad osobą chorą; rozwijanie kompetencji interpersonalnych opiekunów (na przykład umiejętności konstruktywnej komunikacji), rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji choroby, budowanie sieci wsparcia w ramach kontaktów i znajomości zawartych podczas zajęć, podtrzymywanie funkcji poznawczych, emocjonalnych, społecznych u chorych i wspomaganie ich w wypełnianiu podstawowych czynności życiowych a także wsparcie psychologiczne dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów.

Proponowane formy pracy to zajęcia to spotkania grupy wsparcia, warsztaty i wykłady ze specjalistami oraz ekspertami eksperci z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami otępiennymi lub ich opiekunami (prawnik, psycholog kliniczny, geriatra, rehabilitant, dietetyk, instruktor terapii zajęciowej). Planowane są także wyjścia do kina, teatru, muzeum, jednodniowe wycieczki krajoznawcze, wyjścia plenerowe i spotkania okolicznościowe.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w środy w godzinach 14.00 -16.00
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
przy ul. Rozłogi 10.

Zajęcia dla osób chorych odbywają się równolegle do spotkań grupy wsparcia.

Grupa jest otwarta na nowych uczestników.

Projekt realizują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo:
Beata Kita, Katarzyna Pogodowska, Agnieszka Jabłońska-Własiuk.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 22/ 487-13-17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00