„BUDOWANIE MOCY” - STOP PRZEMOCY NA BEMOWIE 2021r.

W ramach programu „Budowanie Mocy” Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc i wsparcie dla wszystkich mieszkańców Bemowa zagrożonych bądź doświadczających kryzysu związanego z przemocą i agresją w rodzinie. Z pomocy mogą korzystać również świadkowie przemocy.


W ofercie aktualnie pozostaje:

  • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne świadczone przez certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy – konsultantów ds. poradnictwa specjalistycznego i konsultantów – psychologów (osobiste lub telefoniczne)
  • Interwencja kryzysowa
    - w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie
    - w związku z innym kryzysem sytuacyjnym
  • obsługa organizacyjno techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego - monitoring realizacji Procedury „Niebieskie Karty”

KONTAKT
Konsultanci – psycholodzy - tel. (22) 487-13-13, (22) 487-13-43,
Konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego - tel. (22) 487-13-13

Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją Procedury „Niebieskie Karty” – tel. (22) 487-13-42