• Jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą zatrudnienia ?
  • Masz problem w znalezieniu odpowiedniej pracy ?Logo Bemowski Klub Integracji Społecznej
  • Masz problem w sprecyzowaniu dalszej kariery zawodowej ?

Zgłoś się do „Klubu Aktywizacji Zawodowej”

Oferta „Klubu Aktywizacji Zawodowej” (KAZ) działającego w ramach Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej jest skierowana właśnie dla Ciebie.

Oferujemy:

  • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego
  • pomoc w wyborze zawodu, określeniu kierunku przekwalifikowania, sprecyzowaniu charakteru poszukiwanej pracy
  • wsparcie w określeniu preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych
  • możliwość udziału w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
  • aktualną analizę lokalnego rynku pracy
  • praktyczną pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia (dostęp do komputera, internetu, drukarki, telefonu; pomoc w aplikowaniu na ogłoszenia zamieszczone na portalach dedykowanych dla kandydatów do pracy)

Czekamy w siedzibie Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej
przy ul. Lazurowej 14
w każdy poniedziałek w godzinach 09.00 – 12.00
Oferowane wsparcie jest bezpłatne
Kontakt: (22) 487-13-11