Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo organizuje transport
na szczepienie przeciw Covid – 19 dla osób starszych powyżej 70 r.ż., które nie mogą we własnym zakresie lub przy pomocy najbliższej rodziny dojechać na szczepienie.
Zgłoszenia potrzeby transportowej należy dokonać co najmniej tydzień przed terminem szczepienia.
Informacja- Punkt Obsługi Klienta nr tel. 22 48 71 300