• organizacja i dostarczanie pomocy żywnościowej oraz wykupienie leków osobom, które nie mogą jej sobie zapewnić własnym staraniem lub przy pomocy osób bliskich;
• organizacja odbioru odpadów komunalnych u osób w izolacji domowej;
• udzielanie pomocy psychologicznej;
• organizacja pomocy w wyprowadzaniu psów na spacery.
Prośby o pomoc mogą być zgłaszane pod numerem telefonu, który jest wysyłany systemowo przez Ośrodek do osób w kwarantannie
i izolacji domowej.