Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo zaprasza osoby uzależnione, współuzależnione oraz DDA do korzystania
z konsultacji indywidualnych, świadczonych w systemie pomocy krótkoterminowej i wsparcia długoterminowego.
Pomoc krótkoterminowa przeprowadzona jest pod kątem diagnozy, ewentualnych planów leczenia oraz pomocy w znalezieniu placówki leczniczej.
Pomoc długoterminowa oferowana jest w celu rozwiązania swoich problemów powstałych w wyniku nadużywania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub zachowań przez osobę zainteresowaną
lub członka rodziny.
Kontakt: tel. 22 48 71 312.