Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w czasie trwania pandemii organizuje „spacery terapeutyczne” dla podopiecznych. Pracownicy OWiRON pozostają w stałym kontakcie z uczestnikami programu Ośrodka, którzy pozostają w domach.