W ramach programu „Budowanie Mocy” Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc i wsparcie dla wszystkich mieszkańców Bemowa doświadczających kryzysu związanego z przemocą i agresją w rodzinach. Z pomocy mogą korzystać również świadkowie przemocy.
Kontakt: tel. (22) 48 71 341.