W związku z przetwarzaniem danych osobowych  w celu organizacji dowozu do punktu szczepień osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko Covid-19 na terenie m.st. Warszawy, Zespół Wsparcia – Bemowo prosi o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną poniżej.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z dowozu do punktów szczepień (PDF 487KB)