W związku z realizowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej projekem socjalnym p. t. "W stronę porozumienia", w okresie od 08 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r. w dni powszednie w godzinach 12-16 pod numerem telefonu 22 487 13 46 dyżur będzie pełniła Pani Justyna Lipka pracownik socjalny, która będzie udzielała konsultacji na temat mediacji w sytuacjach konfliktowych w rodzinie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.