Osoby z Doświadczeniem Choroby Psychicznej Zapraszamy na Dzień Otwarty do Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Rozłogi 10, I piętro (pokój nr 200) 10 X w godz. 10-14
Tel. (22) 487 13 88

Osoby z Doświadczeniem Choroby Psychicznej Zapraszamy na Dzień Otwarty do Środowiskowego Domu Samopomocy  przy ul. Rozłogi 10, I piętro (pokój nr 200) 10 X  w godz. 10-14 Tel. (22) 487 13 88 Środowiskowy Dom Samopomocy  jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Podstawowym celem działalności jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym oraz podtrzymywanie  i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.  Dom proponuje Uczestnikom bogaty program wspierająco-aktywizujący, który realizowany jest  w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Oferta zajęć skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Bemowa, w przypadku wolnych miejsc przyjmujemy również osoby z innych dzielnic Warszawy.  Tutaj znajdziesz: akceptację i zrozumienie, szansę na rozwój zainteresowań, przyjazną atmosferę, możliwość aktywnego spędzenia czasu, wsparcie zespołu terapeutycznego dla uczestników i ich rodzin.