Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo serdecznie zaprasza seniorów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 60+, mieszkańców Bemowa zrzeszonych w instytucjach, placówkach i organizacjach działających na rzecz osób starszych.

Przedmiotem Konkursu będzie stworzenie plakatu pod hasłem: „Bezpieczny Senior na Bemowie” zawierającego treści edukacyjno-profilaktyczne promujące bezpieczeństwo seniorów oraz bezpieczne zachowania w sytuacjach zagrożenia. Mamy nadzieję, że aktywne włączanie seniorów w działania promujące bezpieczeństwo osób starszych przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji w tym obszarze oraz rozpowszechnienia tej wiedzy wśród społeczności seniorów na Bemowie. W załączeniu udostępniamy Regulamin Konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego Bezpieczny Senior do pobrania