Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

oraz

 Bemowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
 ,,Nie jesteśmy sami ‘’

serdecznie zapraszają na spotkanie z pracownikiem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie nt.:

,,Oferta Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych skierowana do osób
 z niepełnosprawnością’’

 

spotkanie odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.

o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańca przy ul. Doroszewskiego 5
w Warszawie