Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
oraz
Bemowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
,,Nie jesteśmy sami ‘’
serdecznie zapraszają na spotkanie z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie nt.:
,,Świadczenia z ZUS przysługujące uprawnionym osobom
z niepełnosprawnością’’

spotkanie odbędzie się w dniu 25.04.2019 r.
o godzinie 18.00
w Klubie Mieszkańca przy ul. Doroszewskiego 5
w Warszawie