wielkanoc 2022 grafika

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz
Wesołego „Alleluja”

 

życzą
Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Wielkanoc 2022r.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia (drugi dzień świąt wielkanocnych) Ośrodek Pomocy Społecznej jest nieczynny.

Пані та панове,
Нагадуємо, що 18 квітня (другий день Великодня) Центр соціального захисту населення не працює.

Леди и джентельмены,
Доводим до вашего сведения, что 18 апреля (второй день Пасхи) Центр социального обеспечения не работает.

Od dnia 1 kwietnia 2022r. m.st. Warszawa rozpoczyna realizację usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu ,,Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022", który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie : https://wsparcie.um.warszawa.pl, zakładka: ,,osoby z niepełnosprawnościami’’

Chcesz pomagać? Zgłoś się do naszego Ośrodka.
Możesz pomóc w następujący sposób:
 • Możesz przekazać artykuły pierwszej potrzeby
  Wykaz AKTUALNIE potrzebnych rzeczy będziemy zamieszczać na bieżąco na fanpage https://www.facebook.com/opsbemowo
  Każdorazowo przed dostarczaniem artykułów sprawdź aktualne informacje co jest potrzebne lub skontaktuj się z koordynatorem pomocy rzeczowej - tel. 512 698 606
  Przedmioty możesz dostarczać w dni robocze do:
  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10 w godzinach 8.00-18.00
  Domu Sąsiedzkiego "Nad Stawem" przy ul. Pełczyńskiego 30B w godzinach 16.00-18.00
 • Możesz zostać wolontariuszem, który pomoże w prowadzeniu akcji
  W celu ustalenia AKTUALNYCH potrzeb skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu - tel. 512 698 711

To propozycja dla mam i ich małych dzieci (do 12 miesiąca życia).

Oferujemy: psychoedukację, wsparcie psychologiczne oraz przestrzeń dla Uczestniczek na dzielenie się doświadczeniami z zakresu macierzyństwa i zmian, jakie ono niesie.

Cykl składa się z 8 spotkań tematycznych.

Przygotowujemy: miejsce na wózki, siedziska na podłodze, materacyki dla dzieci, bezpieczną przestrzeń i miejsce do przewijania.

Warsztaty będą odbywały się we wtorki w godzinach 10:00 – 12:00 w okresie marzec – kwiecień oraz wrzesień – październik.

Miejsce: Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”
ul. Pełczyńskiego 30B

Kontakt:
Magdalena Chemycz
tel.: 22 48-71-362

Zapraszamy osoby, które:

 • oczekują przyjścia na świat dziecka i przygotować się na nowy etap w ich życiu,
 • przeżywają stratę w okresie ciąży,

a także rodziców, którzy:

 • doświadczają zmian związanych z narodzeniem dziecka,
 • chcieliby lepiej zrozumieć swoje dziecko (jego emocje, potrzeby, zachowania),
 • mają wątpliwości związane z wychowywaniem dzieci (wyznaczaniem granic, reagowaniem na trudne emocje i nieakceptowane zachowania dziecka, rywalizacją w rodzeństwie),
 • chcieliby wesprzeć dzieci podczas zmiana w ich życiu (śmierć bliskiej osoby, narodzenie rodzeństwa, rozstanie rodziców, zmiana miejsca zamieszkania itp.)
 • funkcjonują w rodzinach patchworkowych i potrzebują wsparcia.

Konsultacje mogą być jednorazowe bądź mogą się odbywać w formie regularnych spotkań.

Kontakt
Magdalena Chemycz tel.: 22 48-71-362

Zapraszamy osoby, które

 • doświadczają problemu z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, czynników behawioralnych (hazard, sport, zakupy itp.),
 • mają wątpliwości dotyczące swojego uzależnienia i chcą bliżej przyjrzeć się swojemu problemowi
 • żyją w związku z osobą uzależnioną i zmagającą się z trudnościami, które z tego wynikają,
 • są dorosłymi osobami wychowanymi w rdzinie z problemem uzależnień i przeżywającymi trudności, które z tego wynikają.

Konsultacje mogą być jednorazowe bądź mogą odbywać się w formie regularnych spotkań.

Kontakt
Małgorzata Łagowska
specjalista psychoterapii uzależnień
tel.: 22 48-71-312, 512-792-408

Zapraszamy rodziców, którzy:

 • doświadczają trudności i  wątpliwości związanych z wychowywaniem dzieci,
 • czują się bezradni, czują że nie radzą sobie ze swoimi emocjami, zaczynają zachowywać się wobec dziecka w sposób, który ich niepokoi
 • chcą wesprzeć swoje dziecko w poradzeniu sobie ze zmianą w jego życiu, np. pójście do szkoły, narodziny rodzeństwa, rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba,
 • mają trudności z porozumieniem z drugim rodzicem w sprawach dzieci

Konsultacja rodzicielska może być jednorazowa bądź może odbywać się cyklicznie w zależności od potrzeb rodzica.

Miejsce konsultacji: OPS Bemowo, ul. Rozłogi 10.

Kontakt
Kamila Polak
tel.: 22 48-71-309, 662-003-658

Dla dzieci, które przejawiają trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów społecznych, potrzebują wsparcia w budowaniu poczucia własnej wartości, nauki stawiania granic jak również nauki współpracy i współzawodnictwa. Zapraszamy również dzieci, które posiadają diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, Zespołu Aspergera i posiadają wskazania do odbycia treningu

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej z rodzicami i dzieckiem

Na zakończenie odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami w celu omówienia udziału dziecka w treningu ze wskazaniem obszarów do dalszej pracy.

Grupa wiekowa: 9 – 11 lat
Liczebność grupy: ok. 10 osób
Trenerzy: Anna KościeszaIlona Popławska.
Termin: spotkania w poniedziałki w godzinach 16:00 – 17:30.
Miejsce: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rozłogi 10
Zgłoszenia: Anna Kościesza, tel.: 22 487-13-12Ilona Popławska, tel.: 22 487-13-14

To program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dzieckiem. Głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Udział w spotkaniach to nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Podczas warsztatów dowiesz się i doświadczysz:

 • jak budować granice i co zrobić zamiast karania,
 • jak wspierać dziecko, by radziło sobie z emocjami,
 • jak słuchać i zachęcać do współpracy,
 • jak rozwiązywać konflikty, by nikogo nie ranić,
 • jak rozwijać samodzielność dziecka,
 • jak pomóc dziecku być sobą?

Termin: Zaczynamy 23 lutego 2022 roku.
Spotkania w środy w godzinach 16:00 – 19:30.

Miejsce: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
ul. Rozłogi 10.

Zapisy osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie u prowadzących.
Zajęcia prowadzą: Kamila Polak i Tomasz Wiszniewski.
Tel.: 22 487-13-09, 662-003-658.

Mieszkańcy Warszawy prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza kwoty netto 1 940 zł miesięcznie mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Jest to potocznie zwany „Dodatek śmieciowy”.

Wnioski o wsparcie przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.

Wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielolokalowej obowiązuje stała wysokość opłaty od lokalu mieszkalnego i wynosi ona 85 zł. Opłata dla mieszkańców domów jednorodzinnych wynosi 107 zł miesięcznie. Dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów opłata wynosi 98 zł.

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w budynku przy ul. Lazurowej 14 Bemowski Klub Integracji Społecznej Dzielnicy Bemowo czasowo urzęduje w Ośrodku Pomocy Społecznej m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10. Telefon kontaktowy do Klubu pozostaje bez zmian 22 48-71-311

Informujemy, że od nowego roku zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. ustalone zostały nowe wysokości kryteriów w pomocy społecznej. I tak dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł (dotychczas wynosiło 701 zł), natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł (dotychczas 528 zł).

Zmieniła się również kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego i aktualnie wynosi 345 zł (dotychczas wynosiła 308 zł).

TRENING FAMILY CONNECTIONS to nowa oferta wsparcia planowana do realizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.

Bezpłatny program dla wszystkich, których bliska osoba (szczególnie nastolatek lub młody dorosły) zmaga się z problemami zdrowia psychicznego, stosowaniem substancji psychoaktywnych, samouszkodzeniami, kryzysami emocjonalnymi.

„Jazda bez trzymanki”, „słoń w składzie z porcelaną”, „stąpanie po cienkim lodzie”, „taniec na linie”… – znacie te wyrażenia?
Doskonale odzwierciedlają one sytuację, kiedy jesteś rodzicem dojrzewającego dziecka lub młodego dorosłego, który ma problemy z regulacją emocji. Nie ma wówczas nic stałego ani pewnego. Zmiany nastroju osoby z dysregulacją emocji postępują w tempie zawrotnym, nieraz w ciągu kilku minut euforia potrafi przerodzić się w głęboką rozpacz, miłość w nienawiść. Są to przy tym emocje zawsze największego kalibru. Zamiast złości – furia, zamiast smutku – rozpacz, zamiast strachu – histeria… Rano jesteś ukochanym rodzicem, aby po południu usłyszeć „wiązankę” epitetów i stos przygniatających pretensji. Masz wrażenie, że nic od Ciebie nie zależy, a jednocześnie poczucie winy za wszystko co się dzieje. Nie ma dnia, który jesteś w stanie zaplanować, ani planów, które możesz zrealizować. Do tego dochodzi brak dalszej perspektywy. Wszystko toczy się tu i teraz, bo kolejne godziny zawsze są niepewne. Czy znowu wezwą Cię do szkoły? Czy dziecko wróci do domu? Czy będzie trzeźwe? Czy nie okaleczy się? Czy nie zostanie zatrzymane przez Policję? Czy trzeba będzie znowu zwolnić się z pracy? Czy dzisiaj będziecie musieli jechać na SOR?
Czy powyższy opis jest Ci bliski? Jeśli tak, to może oznaczać, że potrzebujesz wsparcia. Program FAMILY CONNECTIONS™ może być właśnie dla Ciebie.

14.02.2022r. – 23.05.2022r. (12 spotkań)
poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00

 1. Spotkania będą się odbywać w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 10 (w razie ograniczenia możliwości organizacji spotkań stacjonarnych z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju przewidujemy również formę online lub hybrydową).
 2. Aby wziąć udział, prosimy dokonać zgłoszenia za pomocą formularza online https://docs.google.com/forms/d/1MaDbibztIPx2nCIzznH_Kv2sUFtjm7xz6ZZXsurw2G0/edit?ts=61a692f4
  Po dokonaniu zgłoszenia będziemy kontaktować się telefonicznie, przekazując potwierdzenie udziału w treningu.
 3. Pierwszeństwo w zapisach mają mieszkańcy Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Trening prowadzą:
Beata Kita: psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, lider Family Connections.
Agnieszka Kontny: tzw. ekspert z doświadczenia, tj. rodzic osoby z dysregulacją emocji. Lider Family Connections. Mama trójki dzieci, w tym dwojga już dorosłych i nastolatki.

Czym jest FAMILY CONNECTIONS?
To 12-tygodniowy bezpłatny program skierowany do bliskich i rodzin osób z problemami regulacji emocji, a zwłaszcza zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline, BPD). Zapewnia rzetelne informacje, uczy umiejętności radzenia sobie oraz umożliwia stworzenie sieci wsparcia.

Na czym polega BPD oraz problemy z regulacją emocji?
Osoby mające problem z regulacją emocji, w tym posiadające zaburzenia BPD, odczuwają emocje w sposób bardzo intensywny, często przy tym tracą nad nimi kontrolę a w następstwie podejmują pod ich wpływem działania, które zarówno dla bliskich im osób jak i postronnych są trudne do zaakceptowania i zrozumienia. Osoby te odczuwają dokładnie takie same emocje, jak każdy z nas: wstyd, złość, lęk, gniew, ale doświadczają ich w bardzo gwałtowny sposób i mają trudność w ich uregulowaniu. Aby poradzić sobie z tak intensywnymi stanami emocjonalnymi podejmują działania, które mają na celu przynieść im ulgę, co często jest destrukcyjne dla nich samych jak również dla ich bliskich. Może się to przejawiać w chaotycznych i niestabilnych relacjach z innymi, chwiejnością nastroju, podejrzliwością, agresją, samookaleczeniem, zaburzeniami odżywiania, skłonnością do sięgania po używki i alkohol, podejmowaniem zachowań ryzykownych, trudnością w realizacji codziennych obowiązków.

Czy to jest program dla Ciebie?
Tak, jeśli:

 • Jesteś osobą pełnoletnią.
 • Jesteś członkiem rodziny, partnerem, opiekunem lub przyjacielem osoby zmagającej się z problemami w regulowaniu swoich emocji, zwłaszcza zaburzeniem osobowości z pogranicza.
 • Chcesz poprawić swoje relacje z bliską Ci osobą.
 • Chcesz zrozumieć jak Twoje zachowanie wpływa na te relacje.
 • Zgadzasz się wypróbować nowe umiejętności, nawet jeśli na początku może to wydawać się trudne/niewygodne.
 • Jesteś gotowy / gotowa uczestniczyć we wszystkich zajęciach.
 • Zgadzasz się w pełni uczestniczyć w zajęciach a także ćwiczyć to, czego się tam nauczysz.
 • Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci stworzyć lepsze życie.

Czego możesz oczekiwać od programu?

 • większego rozumienie problemów, jakie dotykają bliską Ci osobę oraz Ciebie samego;
 • doświadczenia bycia zrozumianym przez innych;
 • współdzielenia doświadczenia z osobami, które są w podobnej sytuacji;
 • możliwości bycia wysłuchanym bez oceniania;
 • ćwiczenia umiejętności pomocnych do budowania dobrych relacji z bliską Ci osobą oraz radzenia sobie w codziennych zmaganiach.

Jakie warunki muszę spełnić, aby wziąć udział?
Musisz być osoba dorosłą. Natomiast nie musisz posiadać żadnego skierowania bądź diagnozy. Oczywiście musisz się również zapisać.

Czy program jest skuteczny?
Dotychczasowe badania naukowe nad skutecznością programu Family Connections pokazują, że udział w programie pomaga członkom rodziny w:

 • zmniejszeniu cierpienia,
 • zmniejszeniu odczuwanego obciążenia,
 • zmniejszeniu poczucia nieszczęścia i depresji,
 • zwiększeniu poczucia kompetencji i umiejętności radzenia sobie.

Kim są autorzy programu?
Program został stworzony w Stanach Zjednoczonych przez specjalistów z NEABPD w zakresie terapii zaburzenia osobowości z pogranicza, dr Alana E. Fruzzetti oraz dr Perry D. Hoffman, przy współudziale zespołu klinicystów, członków rodzin i osób korzystających z terapii. Aktualnie jest rozwijany w 20 krajach na całym świecie, także w Polsce i oferowany jest bezpłatnie.

Czy program prowadzą kompetentne osoby?
W Polsce zajęcia Family Connections prowadzone są TYLKO przez specjalistów przeszkolonych przez NEABPD.

Dodatkowe informacje:
Trening jest prowadzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (ptdbt.pl) w ramach programu Family Connections, a trenerzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez PTDBT i NEABPD (https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/). Program Family Connections (FC) to bezpłatny program treningów umiejętności dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD, borderline), dysregulacją emocji oraz doświadczających kryzysów i uzależnień, oparty na Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT).

Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie: https://ptdbt.pl/dlarodzin/

Informacje o aktualnych treningach organizowanych w Polsce można znaleźć na stronie: https://ptdbt.pl/treningifc/.

Jeśli aktualne terminy treningów Państwu nie odpowiadają, zachęcamy Państwa do zgłoszenia zainteresowania treningiem na stronie koordynatora programu – PTDBT poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://ptdbt.pl/zapisyfc/. Każda osoba, która zapisze się na listę zainteresowanych otrzyma informację o treningach uruchamianych przez inne placówki w swojej okolicy lub o treningach „on-line”.

Rodzaje usług opiekuńczych Stawka za
1 godzinę
Wykonawca
usługi opiekuńcze 19,40 zł Firma „Gwarant” Tomczyk sp. j.
z siedzibą w Głogowie,
ul. Rynek 3a
Adres korespondencyjny:
Warszawa, ul. Rydygiera 8 pok. 1007
specjalistyczne usługi opiekuńcze

27,16 zł

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 41,50 zł Firma „Zaopiekowani””
z siedzibą w Warszawie,
ul. T. Borowskiego 2

Grafika dekoracyjna -Choinka

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Wam pięknego świątecznego czasu spędzonego z Rodziną i Przyjaciółmi.
Niech będzie to czas doświadczania miłości, bliskości, radości, spokoju i wypoczynku.
Życzymy Wam również dobrego zdrowia i wielu powodów do radości
w nadchodzącym Nowym Roku 2022,
niech będzie dla Was pomyślny pomimo okoliczności zewnętrznych,
na które nie mamy wpływu,
niech obfituje w marzenia i plany, pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość,
niech będzie czasem rozwoju, wzmacniania sił i wzbogacania życia.
Radosnych Świąt!

 

  Dyrekcja i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 04 czerwca 2021 r. i dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 24  grudnia  2021 r. będzie nieczynny.

Pachnące lasem choinki, aromatyczne potrawy wigilijne, rękodzieło artystyczne i świąteczny koncert Sławka Uniatowskiego… czyli finał akcji „Choinka pod Choinkę” na Bemowie!

Kochacie świąteczny nastrój? Tegoroczny grudzień na Bemowie będziemy obchodzić w magicznym, gwiazdkowym klimacie. W dniach 17–19 grudnia zaprosimy Was na Bemowski Festiwal Bożonarodzeniowy zwieńczony wyjątkowym wydarzeniem muzycznym.

Bigos wigilijny, barszcz z uszkami, pyzy, a może oscypki? Na rozgrzanie pachnąca goździkami herbata zimowa. Na osłodę tradycyjna chałwa, jadalne kasztany i świąteczne wypieki. Zwiedzimy także kulinarne zakątki różnych stron świata, serwując Wam m.in. węgierskie langosze, kołacze, pierożki tybetańskie czy też kuchnię orientalną. Będzie to prawdziwa uczta dla podniebienia!

W sobotę, 18 grudnia, Park Górczewska zamieni się w kiermasz rękodzieła artystycznego, na którym znajdziecie przepiękną ceramikę, ręcznie robione ozdoby świąteczne, góralskie pamiątki i inne, niepowtarzalne wyroby folkowo-ludowe. Partnerem wydarzenia będzie Bemowskie Centrum Kultury. Tradycyjnie już przygotujemy dla Was 1000 świątecznych drzewek w ramach akcji „Choinka pod Choinkę” na Bemowie. Zgłoszenia za pomocą formularza internetowego będziemy przyjmować w dniach 6–8 grudnia, wyniki ogłosimy 13 i 14 grudnia. 18 grudnia szczęśliwcy będą mogli odebrać z Parku Górczewska jodłę kaukaską ciętą lub świerk w donicy. Może to właśnie Twój dom upiększy bemowska choinka? Drobne upominki tego dnia będzie rozdawał Święty Mikołaj! Brodaty gość z dalekiej Północy chętnie zapozuje też do pamiątkowego zdjęcia w świątecznej scenerii.

Również w sobotę o godz. 16:15 zaprosimy Was do amfiteatru na wspólne kolędowanie z Chórem Mam na Bemowie! Następnie o godz. 17:00 na deskach Amfiteatru Bemowo wystąpi znakomity wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista Sławek Uniatowski. Jego ciepła, barytonowa barwa głosu oraz bożonarodzeniowy repertuar w wyjątkowych aranżacjach wprowadzą słuchaczy w niepowtarzalny klimat świąt. Artysta zabierze Was w liryczną podróż z klasykami polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Usłyszycie nowe brzmienia przebojów Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Piotra Szczepanika, George’a Michaela i Franka Sinatry. Nie zabraknie oczywiście autorskich utworów Sławka. Koncerty Uniatowskiego to za każdym razem silne emocje, niezwykła charyzma i niezapomniane wrażenia estetyczne. Przekonajcie się sami!

Jakie będą tegoroczne święta na Bemowie? Liryczne, pachnące, z nutką nostalgii i potężną dawką pozytywnej energii! Have yourself a Merry little Christmas!

Zapraszamy do polubienia i udostępniania: https://www.facebook.com/bemowowarszawa/posts/5066401170036685?__tn__=-R

plakat z infromacją o koncercie Sławka Uniatowskiego