"Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł." - Leonardo da Vinci

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym  z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem - w 2019 roku „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom”.

Zdrowie psychiczne 

„Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka" 

Tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Warto zwrócić uwagę, ze zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne z brakiem choroby psychicznej. W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.

 Jak zadbać o swoją kondycję psychiczną?

Osoby pozytywniej nastawione do świata są bardziej szczęśliwe

 Nie jest to żadnym odkryciem, że czym więcej pozytywów dostrzega się w życiu, tym wydaje się ono lepsze. Jest to niezwykle ważne dla zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej. Zatem nawet jeśli masz beznadziejny dzień, wszystko się sypie, to spróbuj w tej sytuacji znaleźć choć jeden pozytywny aspekt.

„Śmiech to zdrowie”

 Czy odwzajemniasz uśmiech innych osób, starasz się być miły dla innych, nawet nieznajomych? Czy idąc do domu masz czas aby zatrzymać się, powiedzieć “Dzień dobry!” sąsiadce i uśmiechnąć się, czy też pędzisz do domu ze wzrokiem wbitym w ziemię, nie zwracając uwagi na nic? Udowodniono naukowo, że śmiech wpływa pozytywnie na człowieka, między innymi przyspiesza proces zdrowienia, relaksuje. Na tym założeniu bazuje śmiechoterapia. Zatem UŚMIECHNIJ SIĘ. Spraw, aby osoby w twoim otoczeniu miały wiele powodów do radości, nie zawsze “bierz życie na serio” i czasem pośmiej się z siebie samego.

Jedz zdrowo i ruszaj się

Odpowiednia dieta i codzienna porcja ruchu mają ogromny wpływ na samopoczucie. Jeśli pracujesz w trybie stacjonarnym, dużo czasu spędzasz siedząc czy to w aucie, pracy, szkole, na uczelni, w domu, to ważne jest aby zachować równowagę, poprzez ruch. Wyjdź na spacer, zacznij biegać albo jeździć na rowerze. Nadmiar węglowodanów w diecie może powodować senność i problemy z koncentracją, pamiętaj o zrównoważonej diecie.

Korzystaj ze światła słonecznego

 Na ile to jest tylko możliwe postaraj się aby do twojego mieszkania czy miejsca pracy wpadało jak najwięcej promieni słonecznych. Na uczelni czy w szkole staraj się zajmować miejsce przy oknie. Przebywaj na słońcu jak najwięcej.

Dbaj o przyjaźń i znajomości 

Kontakt z drugim człowiekiem nieraz ma uzdrawiającą moc. O ile lżej jest gdy ma się komu „wygadać”. Jak radośnie jest spędzić całe popołudnie w gronie najbliższych znajomych. Pamiętaj, że o relacje trzeba dbać, jeśli oczekujesz zainteresowania ze strony bliskich Twoimi sprawami, to przede wszystkim interesuj się tym co u nich się dzieje. Sam inicjuj spotkania, wyjścia. Chcesz z kimś porozmawiać? Zadzwoń, nie pisz sms czy wiadomości na portalu społecznościowym. Staraj się pamiętać o urodzinach i ważnych datach dla Twoich przyjaciół.

Zapraszamy na VIII WARSZAWSKIE  FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ, które odbędzie się w dniu 18.10.2019 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Program FORUM

W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 ogłaszamy dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II: 16 października 2019 r. – 31 października 2019 r.
Moduł II to realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych.
Wnioski można składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z jakich innych form wsparcia można skorzystać w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;

Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program jest współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

W miniony wtorek 8 października 2019r. w Ośrodku odbyło się spotkanie przedstawicieli bemowskich służb, instytucji i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych na co dzień w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Okazję do spotkania stworzył Zespół Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy organizując Seminarium pt. „Wspólnie – interdyscyplinarnie – skutecznie przeciw przemocy na Bemowie”.
Głównym założeniem inicjatorów przedsięwzięcia było wzajemne poznanie się i zapoznanie z perspektywą pomocową poszczególnych podmiotów. Dzięki warsztatowej formule spotkania oraz udziale tak dużej liczby zaproszonych gości udało się wzmocnić lokalną sieć współpracy.
Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom pomoc osobom krzywdzonym będzie niesiona szybciej i skuteczniej.

Informujemy, że zwiększyła się liczba bezpłatnych miejsc w warszawskich placówkach (żłobkach, punktach dziennego opiekuna i klubach dziecięcych dofinansowanych przez m.st. Warszawę).

Aktualną listę placówek z wolnymi miejscami można uzyskać na stronie: https://zlobki.waw.pl/informacja-o-wolnych-miejscach-w-placowkach/

Osoby z Doświadczeniem Choroby Psychicznej Zapraszamy na Dzień Otwarty do Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Rozłogi 10, I piętro (pokój nr 200) 10 X w godz. 10-14
Tel. (22) 487 13 88

Osoby z Doświadczeniem Choroby Psychicznej Zapraszamy na Dzień Otwarty do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rozłogi 10, I piętro (pokój nr 200) 10 X w godz. 10-14 Tel. (22) 487 13 88 Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Podstawowym celem działalności jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Dom proponuje Uczestnikom bogaty program wspierająco-aktywizujący, który realizowany jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Oferta zajęć skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Bemowa, w przypadku wolnych miejsc przyjmujemy również osoby z innych dzielnic Warszawy. Tutaj znajdziesz: akceptację i zrozumienie, szansę na rozwój zainteresowań, przyjazną atmosferę, możliwość aktywnego spędzenia czasu, wsparcie zespołu terapeutycznego dla uczestników i ich rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo serdecznie zaprasza seniorów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 60+, mieszkańców Bemowa zrzeszonych w instytucjach, placówkach i organizacjach działających na rzecz osób starszych.

Przedmiotem Konkursu będzie stworzenie plakatu pod hasłem: „Bezpieczny Senior na Bemowie” zawierającego treści edukacyjno-profilaktyczne promujące bezpieczeństwo seniorów oraz bezpieczne zachowania w sytuacjach zagrożenia. Mamy nadzieję, że aktywne włączanie seniorów w działania promujące bezpieczeństwo osób starszych przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji w tym obszarze oraz rozpowszechnienia tej wiedzy wśród społeczności seniorów na Bemowie. W załączeniu udostępniamy Regulamin Konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego Bezpieczny Senior do pobrania

30 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta  Stołecznego Warszawy.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?
Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:
Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych;
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Od 30 września 2019 r.
możesz złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nabór wniosków na usługi w ramach Modułu II trwa od 30 września 2019 r. do 8 października 2019 r.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczą w przedswięzięciu.
Więcej informacji na stronie www.widzisz-reaguj.pl

W programie "Pytanie na śniadanie" rozmawiamy o relacjach pomiędzy sąsiadami oraz opowiadamy o naszej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo dostępnym tutaj

70666784 2534353943464434 6003929672067317760 n

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Club Rotary Warszawa - Józefów oraz jednym z bemowskich sklepów Biedronka od dzisiaj realizują przedsięwzięcie polegające na przekazywaniu osobom potrzebującym żywności, która za kilka dni mogłaby się zmarnować. Żywność będzie wykorzystana na warsztatach kulinarnych realizowanych w Ośrodku. Już dziś uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy rozwijają swoje umiejętności i przygotowują pyszne potrawy.

71722245_2534354066797755_3455772003946987520_n.jpg
70576319_2534354160131079_1744204335077654528_n.jpg
70666784_2534353943464434_6003929672067317760_n.jpg
70867199_2534354106797751_8839146706391007232_n.jpg
71077729_2534354016797760_307299124707852288_n.jpg
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

 

W ramach obchodów Warszawskich Dnia Seniora serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. „W trosce o pamięć”

plakat seminarium 1

dsc 0556
Tegoroczne "Wczasy dla Seniorów 2019" pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Pani Urszuli Kierzkowskiej odbyły się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w terminie 19.09.2019 - 30.09.2019 r. Organizatorami Wczasów od trzech lat są: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM. Tegoroczną edycję wsparli: Urząd Dzielnicy Bemowo, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo oraz Centrum Medyczne SYNEXUS.

Seniorzy podczas letniego wypoczynku mieli zapewnione wyżywienie (obiad i podwieczorek), poranną kawiarenkę (z ciasteczkiem i napojami) oraz szereg zajęć usprawniających, kulturalnych, integrujących i aktywizujących.

Codzienna dawka ruchu zapewniała wczasowiczom świetne samopoczucie i dobry humor na cały dzień. Zajęcia relaksacyjne tai chi, nordic walking czy zajęcia taneczno – muzyczne z relaksacją nie były nowością dla seniorów. Hitem lata okazał się pilates z elementami tańca jazzowego. Po godzinnej gimnastyce seniorzy rozwijali swoje talenty artystyczne, m.in. wykonując biżuterię czy ucząc się nowych technik plastycznych.

W pierwszych dniach letniego wypoczynku seniorzy integrowali się pod okiem psychologa. Zestaw rozmaitych zabaw i ćwiczeń pomógł poznać się 55 osobowej grupie wczasowiczów.

W każdym tygodniu na seniorów czekała atrakcja turystyczna. W pierwszym, wczasowicze wyjechali na Kurpie, zwiedzili Ostrołękę i skansen w Kadzidle,   w drugim pojechali na Podlasie, gdzie ulegli magii tego rejonu. Drohiczyn, Siemiatycze oraz Święta Góra Grabarka to piękne i wyjątkowe miejsca na wschodniej mapie Polski, które zachwyciły wczasowiczów z Bemowa.

Seniorzy licznie i chętnie korzystali z zajęć kulturalnych, m.in. dwa razy byli w kinie na komediach: „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże”, „Yesterday”,  mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach autorskich ze znamienitymi osobami ze świata kultury: Panem Wojciechem Jagielskim dziennikarzem, reportażystą, autorem książek o: Afganistanie, Czeczenii, Ugandzie, RPA oraz   z Panią Małgorzatą Kalicińską – pisarką, autorką książek obyczajowych, w tym bestsellerowej serii „Rozlewisko”. Z entuzjazmem i ze śpiewem na ustach brali udział w warsztatach muzyczno – wokalnych z akompaniamentem gitary i akordeonu.

Na wczasach nie zabrakło również edukacji zdrowotnej. Spotkanie z geriatrą pt. „Profilaktyka w geriatrii. Pierwsze objawy otępienia” oraz z dietetykiem „Dieta, a choroby układu krążenia” pozwoliły seniorom uzupełnić wiedzę o nowe, przydatne informacje o zdrowiu.

Wczasy dla Seniorów miały również w swoim programie uroczyste spotkanie inauguracyjne i finałowe, w których wzięli udział przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bemowo, Rady Bemowskich Seniorów oraz oczywiście Organizatorzy. Spotkania uświetnione były muzyką „na żywo”, koncertem artystycznym oraz poczęstunkiem. Wczasowicze obdarowani zostali pamiątkowymi Certyfikatami Aktywnego Seniora oraz upominkami ufundowanymi przez Urząd Dzielnicy Bemowo i Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zakończenie seniorzy wręczyli podziękowania oraz własnoręcznie wykonane upominki organizatorom, które dopełnili ciepłymi słowami.

Wczasowicze każdego roku proszeni są o wypełnienie kwestionariusza ankiety badającego stopień zadowolenia (poziom satysfakcji) z udziału w letnim wypoczynku. Oto niektóre z tegorocznych wypowiedzi: „Jestem zadowolona, że mogłam uczestniczyć we wczasach, minęły zbyt szybko!!!”, „Serdeczne podziękowania za wzorową organizację i opiekę”, „To bardzo cenna inicjatywa – to miło spędzony czas z pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego”, „To bardzo ciekawa propozycja dla seniorów w dzielnicy”, „To był dla mnie wspaniale spędzony czas. Będę szczęśliwy, gdy będę mógł uczestniczyć  w następnym takim wydarzeniu”.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji z przebiegu letniego wypoczynku.

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo serdecznie dziękuje za współpracę, pomoc i wsparcie w realizacji dzielnicowego projektu „Wczasy dla Seniorów 2019”:
 • Burmistrzowi Dzielnicy Bemowo – Pani Urszuli Kierzkowskiej
 • Wojskowej Akademii Technicznej, a w szczególności Bibliotece Głównej WAT, Klubowi WAT, Restauracji i Klubokawiarni WAT,
 • Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM,
 • Bibliotece Publicznej Dzielnicy Bemowo
 • Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bemowo
 • Centrum Medycznemu SYNEXUS

oraz wszystkim Osobom, które angażowały się w realizację „Wczasów dla Seniorów 2019”.

20190820_130826
Uroczyste otwarcie wczasów
20190820_130856
Uroczyste otwarcie wczasów
received_492617497976245
Wycieczka na Podlasie
received_509852419590653
Skansen w Kadzidle
received_530649931040357
Wycieczka do Ostrołęki
received_725683401211275
Warsztaty muzyczno-wokalne
received_884922345219708
Tai-Chi
received_2314656632130186
Święta Góra Grabarka
received_2315198132142028
Święta Góra Grabarka
received_2320879761573889
Pilates z elementami tańca jazzowego
received_3137430479630770
Warsztaty artystyczne
20190819_151213
Wykład z geriatrą
20190820_110708
Warsztaty muzyczno-wokalne
20190826_102923
Warsztaty artystyczne
20190828_134902
Wycieczka do Siemiatycz
20190828_134951
Wycieczka do Siemiatycz
DSC_0258
Zajęcia integracyjne z psychologiem
DSC_0272
Zajęcia integracyjne z psychologiem
DSC_0288
Uroczyste otwarcie wczasów
DSC_0416
Spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim
DSC_0442
Nordic Walking
DSC_0506
Posiłek w trakcie wycieczki do Ostrołęki
DSC_0554
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską
DSC_0556
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską
DSC_0591
Wycieczka na Podlasie
DSC_0598
Wycieczka na Podlasie
DSC_0612
Święta Góra Grabarka
DSC_0618
Święta Góra Grabarka
DSC_0736
Zabawa taneczna
DSC_0745
Zabawa taneczna
P_20190826_102808
Pilates z elementami tańca jazzowego
received_418493299023202
Skansen w Kadzidle
20190830_131814
Uroczyste zakończenie wczasów
20190830_160529
Uroczyste zakończenie wczasów
Previous Next Play Pause

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Rozłogi 10 w ramach Warszawskich Dni Seniora organizowanych w dniach 21.09.2019 - 1.10.2019 serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach.

Program Warszawskich Dni Seniora do pobrania (pdf)

W dniu 14 września 2019 roku w ramach Pikniku Rodzinnego Bemowo z Aniołami przy ul. Ks. B. Markiewicza 1 zainaugurowana została Bemowska Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy, realizowana przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo.