Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

„Razem a jednak osobno”
Warsztat dla rodziców w sytuacji rozstania

Data publikacji: 24.03.2023

Zapraszamy na warsztat dla rodziców w sytuacji rozstania „Razem a jednak osobno”.

Termin:
22 – 23 kwietnia 2023 r.
godz. 9:00 – 16:00

Warsztat obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, sposobów rozwiązywania konfliktów, zasad dobrej komunikacji i radzenia sobie z emocjami.

Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Rozłogi 10

Zapisy w godz. 8:00 – 16:00
Olga Popiołek, 22 487-13-43, 512-698-759
Katarzyna Hałuszczak, 22 487-13-41

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Data publikacji: 21.03.2023

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących użytkowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Ośrodkach Wsparcia.

Szczegóły w: Ogłoszenia → Zamówienia wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 16.03.2023

Image by Andrea Petra Fogas from Pixabay

Jest to projekt dla rodzin, w których zaobserwowano trudności w funkcjonowaniu dzieci. Zapewnia kompleksowe wsparcie obejmujące specjalistyczną diagnozę i terapię psychologiczną dostosowaną do rozpoznanej sytuacji.

Jego kluczową zasadą jest aktywny udział rodziców na każdym etapie uczestnictwa dziecka w projekcie. Diagnoza obejmuje spotkania zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami, a także wizytę środowiskową w miejscu zamieszkania dziecka. Za zgodą rodziców kontaktujemy się również z pedagogami i psychologami szkolnymi. Dotyczy to sytuacji, w której dziecko przejawia problemy z nauką lub problemy w relacjach z grupą rówieśniczą.

Zapraszamy.

Zgłoszenia poprzez infolinię: 576-661-777 lub osobiście w siedzibie OPS Bemowo, ul. Rozłogi 10.
Informacje o projekcie: 885-524-356.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców w Warszawie
Соціальна та професійна інтеграція іноземців у Варшаві

Data publikacji: 16.03.2023

Jeśli potrzebujesz wsparcia ze względu na trudną sytuację spowodowaną koniecznością migracji zgłoś się do nas! Uzyskasz:

pomoc w adaptacji i funkcjonowaniu w nowym miejscu zamieszkania

 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie indywidualnego asystenta integracji społecznej
 • podniesienie kompetencji społecznych
 • pomoc w załatwieniu spraw administracyjnych
 • zapoznanie się z kulturą polską

pomoc w podjęciu pracy

 • warsztaty z zakresy podejmowania pracy
 • kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje
 • staże zawodowe
 • usługi tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy

Якщо вам потрібна підтримка, у зв’язку зі складною ситуацією, яка викликала необхідність переїзду до Польщі, зв'яжіться з нами! У нас Bи отримаєте:

допомогу в адаптації на новому місці проживання

 • індивідуальну підтримку у вирішенні соціальних та організаційних проблем
 • можливість підвищення соціальних компетенцій
 • допомогу у вирішенні адміністративних питань
 • інформацію про особливості культури Польщі
 • психологічну допомогу

допомогу у працевлаштуванні

 • семінари та тренінги з пошуку роботи
 • заходи та курси з підвищення кваліфікації
 • професійне стажування
 • послуги присяжного перекладача (переклад документів)

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Spotkanie autorskie w Domu Sąsiedzkim nad Stawem
Zwykli Niezwykli – wolontariusze w trudnych czasach

Data publikacji: 06.03.2023

W dniu 2 marca w „Domu Sąsiedzkim nad Stawem” odbyło się spotkanie z autorami i bohaterami książki: „Zwykli Niezwykli – wolontariusze w trudnych czasach”, wydanej przez OPS Bemowo. Książka ma formę reportażu. To zapis 15 wywiadów przygotowanych i zrealizowanych przez pracowników OPS Bemowo – Przemka Skwarskiego i Agnieszki Kacperskiej, przeprowadzonych z wolontariuszami, którzy nieśli bezinteresowną pomoc ludziom w obliczu dwóch kryzysów: okresu pandemii oraz wojny w Ukrainie. Z lektury dowiecie się jakie były ich motywacje do pomagania i co dał im wolontariat. Są to niesamowite relacje, pełne wzruszeń i głębokich refleksji ludzi, którzy przez ostatnie lata byli na pierwszej linii w niesieniu pomocy. Mamy nadzieję, że książka otworzy czytelnikom drzwi do świata wolontariatu.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze, bohaterowie zaangażowani w powstanie tej publikacji, oraz:

 • Pani Ilona Soja-Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
 • Pani Aneta Nowolecka – Radna Dzielnicy Bemowo
 • Pani Magdalena Gogol – Radna Dzielnicy Bemowo
 • Pan Maciej Bartosiak – Radny Dzielnicy Bemowo
 • Pani Anna Fiszer-Nowacka – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Pan Piotr Krasnodębski – Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

oraz Nasza Dyrekcja, Izabela Zwierz i Ewa Bachanek-Znamierowska.

Na spotkaniu zostało wypowiedziano marzenie: „żeby w przyszłości wolontariat nie musiał być wolontariatem tylko normalnym zachowaniem obywatelskim, żeby wolontariusz = obywatel”.

Pragniemy dodać, że to dla nas ogromny zaszczyt współpracować z tak cudownymi ludźmi, zaangażowanymi i nastawionymi ku drugiemu człowiekowi. Serdecznie dziękujemy „OCHOTNIKOM WARSZAWSKIM” oraz Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za współuczestniczenie w tym przedsięwzięciu.

Napływają pierwsze opinie potwierdzające, że trudno się oderwać od lektury. Polecamy!

Link do publikacji:

(PDF, 18 MB)

Jak wspieramy rodziny? – Dział Wsparcia Rodziny

Data publikacji: 05.03.2023

Asystent rodziny

wsparcie dla rodzin z dziećmi

Warsztaty „Szkoła dla rodziców”

Konsultacje rodzicielskie i psychologiczne

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych

Grupa dla mam z małymi dziećmi „Wioska kobiet”

Dział Wsparcia Rodziny
tel.: 22 487-13-14, 22 487-13-62, 22 487-13-09.

Grupa wsparcia dla osób z depresją

Data publikacji: 19.02.2023


Image by PDPics from Pixabay

Ogłaszamy nabór do nowej grupy wsparcia dla mieszkańców Bemowa w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej przy ul. Lazurowej 14.
Zapraszamy osoby pozostające w poczuciu depresji i lęku.

Start: 21 marca 2023, godz. 10:00.

Wymagana wcześniejsza konsultacja.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 600-055-126.

Moc jest w Tobie
grupa wsparcia w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej

Data publikacji: 14.02.2023


Obraz autorstwa 8photo na Freepik

Ogłaszamy nabór do nowej grupy wsparcia dla kobiet „Moc jest w Tobie” w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej przy ul. Lazurowej 14.

Zapraszamy:

 • osoby bezrobotne,
 • którym skończył się urlop macierzyński/wychowawczy
 • i obawiają się powrotu na rynek pracy.

Start: 23 marca 2023, godz. 10:00.

Przyjdź, zobacz, poznaj nas!

Poza grupą oferujemy: wsparcie w ramach konsultacji indywidualnych.

Wymagana wcześniejsza konsultacja.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 600 055 126.

Zapraszamy do Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej

Data publikacji: 14.02.2023

Oferujemy bezpłatną pomoc mieszkańcom Dzielnicy Bemowo potrzebującym wsparcia w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznych po negatywnych doświadczeniach lub innych okolicznościach, które utrudniły codzienne funkcjonowanie.

Nasza oferta skierowana jest do osób zmagających się m.in. z trudnościami:

 • długotrwałego bezrobocia,
 • uzależnienia – w tym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • w integracji społecznej po zwolnieniu z zakładów karnych,
 • bezdomności,
 • zdrowia psychicznego,
 • niepełnosprawności.

Pomagamy również uchodźcom mającym trudności w integracji w naszym kraju w którym się znaleźli.

Zapraszamy do:

 • pomocy socjalnej,
 • pomocy materialnej,
 • konsultacji indywidualnych z psychologiem,
 • konsultacji indywidualnych ze specjalistą ds. uzależnień,
 • udziału w grupach wsparciowo-edukacyjnych,
 • konsultacji dot. spraw zawodowych,
 • i wiele innych…

Przyjdź, zobacz, poznaj nas!
Zapraszamy do kontaktu.
Bemowski Klub Integracji Społecznej, ul. Lazurowa 14, tel.: 22 48-70-315.

Strefa Mocy
grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet

Data publikacji: 07.02.2023

Jeśli jesteś świadkiem, bądź bezpośrednio doświadczasz przemocy i szukasz wsparcia, te spotkania są dla Ciebie!

Start: 2 marca 2023 roku
ul. Rozłogi 10
godz. 16:15 – 18:30

Kontakt: Dorota Jaworska, konsultant-psycholog
tel. 22 487-13-13, 723-245-114

Oferta wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie
Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie 2023

Data publikacji: 05.02.2023

W ramach projektu oferujemy:

Specjalistyczne poradnictwo

Poradnictwo rodzinne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz świadków

Warsztaty „Mogę inaczej”

Zajęcia dla osób, które chcą lepiej radzić sobie ze złością i agresją oraz poprawić komunikację z najbliższymi

Trening Family Connections

Zajęcia skierowane do osób, których osoba bliska zmaga się z problemami zdrowia psychicznego, stosowaniem substancji psychoaktywnych, samouszkodzeniami, kryzysami emocjonalnymi.

Warsztaty „Razem, a jednak osobno”

Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym, które pozwalają zrozumieć potrzeby stron oraz wesprzeć w poprawie komunikacji.

Strefa Mocy

Grupa wsparcia z elementami edukacyjno-rozwojowymi dla kobiet wychodzących z przemocy

Dział Przeciwdziałania Przemocy
tel.: 22 487-13-13, 22 487-13-41, 22 13-43.

Zapraszamy na spotkania „Klubu Rodziców”

Data publikacji: 29.01.2023

Zapraszamy rodziców, opiekunówdziadków razem z dziećmi na spotkania w MALu w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 do Domu Sąsiedzkiego „Nad Stawem” przy ul. Pełczyńskiego 30B. W czasie spotkań „Klubu Rodziców” w towarzystwie sąsiadów można napić się pysznej kawy, poznać rodziców i opiekunów z okolicy. Jest to również okazja do porozmawiania z trenerami umiejętności wychowawczych prowadzącymi warsztaty, grupy wsparcia i konsultacje rodzicielskie. Serdecznie zapraszamy.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.