Dzielnica Bemowo w okresie wrzesień – grudzień 2019 roku realizuje Kampanię na rzecz przeciwdziałania przemocy, w ramach której uwrażliwiamy mieszkańców na różne rodzaje i formy przemocy, w tym przemocy wobec dzieci. Hasłem przewodnim Kampanii „Widzisz? Reaguj! - Jeśli nie Ty, to Kto?” zwracamy uwagę na szczególną rolę świadka – nieocenionego sojusznika w przeciwdziałaniu przemocy (więcej informacji na stronie www.widzisz-reaguj.pl)

Jednocześnie zachęcamy do lektury ciekawego artykułu na temat sytuacji dziecka krzywdzonego - wywiadu z Magdaleną Stachowiak-Alexandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka https://publicystyka.ngo.pl/co-czwarty-badany-uwaza-ze-lanie-nikomu-nie-zaszkodzilo-a-bicie-nie-uczy-niczego-dobrego?