Organizację pracy Ośrodka określa:

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2017r Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2017r .

W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono następujące podstawowe komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa:

 1. Dyrektor,
 2. Zastępca Dyrektora,
 3. Główny Księgowy,
 4. Dział Pomocy Środowskowej I,
 5. Dział Pomocy Środowiskowej II,
 6. Dział Wsparcia Społecznego,
           a) Zespół ds. pomocy usługowej,
 7. Dział Pomocy Specjalistycznej,
 8. Zespół Pomocy Specjalistycznej ds. przeciwdziałania przemocy,
 9. Zespół Świadczeń i Analiz,
 10. Zespół Finansowo - Księgowy,
 11. Dział Administracyjno - Gospodarczy:
            a) Zespół ds. informatyki,
            b) Zespół ds. obsługi sekretariatu i składnicy akt,
 12. Samodzielne jednoosobowe stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
 13. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON),
 14. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ŚDS),
 15. Klub Integracji Społecznej.

 

Schemat Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Kliknij na wybraną komórkę aby dowidzieć się więcej